Terug naar overzicht

Projectoproep regionale doorbraakprojecten op komst

Tijdens een webinar over de regiovorming (18/03) in aanwezigheid van Vlaams Minister Bart Somers werd de subsidieoproep aangekondigd voor regionale doorbraakprojecten.

In de periode april-juni 2021 zullen Vlaamse regio’s een eerste keer projecten kunnen indienen met een voorbeeldfunctie.

Er zullen drie projecten worden goedgekeurd. Na deze eerste oproep volgen nog twee oproepen, met het oog op in totaal 9 doorbraakprojecten deze legislatuur.

De subsidie per project bedraagt €25.000, maar de projecten zullen ook kunnen rekenen op steun vanuit het VVSG-team dat rond het labo regiovorming wordt geïnstalleerd.

De projecten die de Vlaamse overheid voor ogen heeft zijn projecten met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde die op vandaag niet gerealiseerd geraken omwille van een gebrekkige dialoog lokaal-Vlaams, of andere hinderpalen.

De doorbraak bestaat er bijgevolg in om de interbestuurlijke samenwerking te realiseren en samen een doorbraak te forceren.

Meer info: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/strategische-projecten/regiovorming/ondersteuning.

Deel dit nieuwtje