Terug naar overzicht

Projectoproep rond informeel vrijwillig engagement van jongeren

Kinderen en jongeren nemen heel wat vrijwillig engagement op in onze samenleving. Om die informele inzet de nodige erkenning, waardering, bescherming en verduurzaming te geven, werd een projectoproep gelanceerd. Samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen en organisaties kunnen maximaal 40.000 euro steun krijgen voor een pilootproject dat het informele engagement in hun stad of gemeente ondersteunt.

Steeds meer kinderen en jongeren engageren zich buiten organisaties of conventionele structuren. Denk bijvoorbeeld aan jongeren die buurthulp organiseren of burgerinitiatieven opzetten. Dat in tegenstelling tot formeel engagement dat plaatsvindt binnen organisaties zoals jeugdwerk en vzw’s. Deze projectoproep wil via proeftuinen ruimte creëren om informeel engagement op (boven)lokaal niveau uit te breiden.

Lokale besturen en vzw's kunnen intekenen met een pilootproject dat:

  • een kader creëert voor informeel engagement;
  • drempels verlaagt voor kinderen en jongeren om informeel engagement op te nemen;
  • ruimte biedt aan alle kinderen en jongeren om ook buiten georganiseerd verband een bijdrage te leveren aan elkaar, hun buurt of de samenleving.

De uiterste indiendatum is 29 september 2023. Projecten kunnen vanaf januari 2024 starten.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media zal een organisatie aanstellen om de pilootprojecten te begeleiden en om de verzamelde inzichten en aanbevelingen in Vlaanderen te verspreiden. 

Een gedetailleerde subsidiefiche vindt u in de Subsidiemanager app.

Deel dit nieuwtje