Terug naar overzicht

Projectoproep - Sociale economie-projecten rond armoedebestrijding

Deze projectoproep is een initiatief van het Fonds de Heer en Mevrouw Volkaerts-Vanhee en wenst steun te bieden aan innovatieve sociale economieprojecten die mensen uit een precaire situatie halen. De projecten dienen zich te richten op het toegang geven van mensen die in armoede leven tot hun fundamentele rechten: toegang tot gezondheidszorg, toegang tot sociale bijstand, toegang tot opleiding, toegang tot huisvesting, toegang tot voedsel en toegang tot onderwijs.

Selectiecriteria:

  • Verbetering van de toegang tot de grondrechten:

De organisatie moet aantonen hoe het project mensen in precaire situaties toegang geeft tot hun fundamentele rechten en aangeven hoe het project hen kan helpen om hun levenssituatie te verbeteren.

  • Innovatieve methodologie die het doelpubliek betrekt bij de ontwikkeling en uitvoering van het project:

De methode om de doelstelling te bereiken moet vernieuwend zijn in termen van bestuur, uitvoering, partnerschappen, enz. Het project moet samen met de doelgroep worden opgezet. Er moet rekening worden gehouden met hun behoeften en beperkingen. Het kan ook de replicatie zijn van een bestaand project dat zijn impact heeft bewezen op een vergelijkbaar terrein wat betreft de problematiek en de doelgroep.

  • Duurzaam:

Het project moet de ambitie hebben op lange termijn stand te houden en duurzame effecten na te streven. De organisatie moet aantonen hoe het project na het jaar van steunverlening kan worden voortgezet en omschrijven welke economische activiteit het project zal (co)-financieren.

  • Concreet:

De organisatie moet aantonen dat het project concreet is, klaar is om te worden uitgevoerd en zich niet meer in de studie- en analysefase bevindt. Bij de aanvraag moet een financieel plan voor twee jaar worden gevoegd, die rekening houdt met de steun uit de oproep.

  • Goed bestuur:

De organisatie moet blijk geven van degelijk bestuur, gebaseerd op democratische principes, en van een gezond financieel beheer. Bij de aanvraag moet een samenstelling van de Raad van Bestuur worden gevoegd, alsmede de resultatenrekening over het afgelopen jaar.

De oproep is in het bijzonder gericht op nieuwe projecten die worden ontwikkeld buiten de grote steden, regio's waar mobiliteit en toegang tot diensten echte uitdagingen zijn voor kwetsbare mensen. De deadline van de projectoproep is 21 april 2022.

Deel dit nieuwtje