Terug naar overzicht

Projectoproep Stichting P&V (2021): Connecting You(th)

Het  meerjarenproject “Connecting Yout(th)” van de Stichting P&V wil sociale - en onderwijskloven overbruggen en jongeren, ondanks verschillen, dichter bij elkaar brengen. Met deze projectoproep wil de Stichting de nood aan sociale contacten en uitwisseling van jongeren combineren met de maatschappelijke nood aan gevarieerde contacten, ontmoetingen en wederzijds begrip. Niet alleen kan zo worden gewerkt aan het mentale welzijn, maar ook aan het maatschappelijke welzijn en de samenhang in de samenleving. 

De projectoproep is gericht naar organisaties in de ruime zin (vzw's, scholen, feitelijke verenigingen, …) die werken met en voor jongeren tussen 12 en 25 jaar. 

Projecten die in aanmerking komen:

  • werken aan een beter begrip en aanvaarding van de ‘andere’ via ontmoeting, discussie, sociaal contact, …
  • zoeken naar en werken aan gemeenschappelijke behoeften, wensen, problemen, … van diverse (groepen) jongeren. Daarin wordt gezocht naar wat hen verbindt, in plaats van wat hen verdeelt.

De projecten of initiatieven die wederzijdse ontmoetingen tussen jongeren bevorderen en/of werken aan gemeenschappelijke doelen, kunnen betrekking hebben op de (binnen- en buiten-) schoolse omgeving, de buurt, of vrije tijd. Het kan zowel om een nieuw project gaan of in het verlengde liggen van bestaande en doeltreffende programma's/projecten.

Deel dit nieuwtje