Terug naar overzicht

Projectoproep ‘Trampoline, sterk in vrijwillig werk'

Coaching en vrijwilligerswerk als sprinkplank naar (keuzes rond) werk voor vrouwen met een migratieachtergrond

De projectoproep ‘Trampoline, sterk in vrijwillig werk’ van de Koning Boudewijnstichting ondersteunt initiatieven die een versterkend netwerk creëren rond vrouwen met een migratieachtergrond, en hen via gecoacht vrijwilligerswerk op weg helpen naar meer empowerment, veerkracht en geïnformeerde keuzes rond werk.

Van de vrouwen in België die een nationaliteit hebben van een land buiten de EU15, was in 2019 50% niet actief op de arbeidsmarkt. Hoewel deze vrouwen vaak informeel aan het werk zijn, hebben ze officieel geen job en zijn ze er ook niet naar op zoek. Veelal hebben deze vrouwen niet de kans gehad om zicht te krijgen op de eigen vaardigheden en mogelijkheden, werkervaring op te doen en bewuste keuzes te maken rond werk. Met begeleid vrijwilligerswerk krijgen ze die mogelijkheid wel, vergroten ze hun sociaal netwerk en verhogen zij die ernaar op zoek zijn hun kans op bezoldigd werk.

Wilt u een initiatief of een partnerschap opzetten dat volgende 4 facetten met elkaar tracht te verbinden?
- coaching van de vrouwen
- matching tussen de vrouwen en de verenigingen die met vrijwilligers werken
- arbeidsbegeleiding op het tempo en maat van de vrouwen, en
- veilige en vertrouwde omkadering, toeleiding en outreaching door brugfiguren

Dien dan nu een project in!

Geselecteerde projecten ontvangen een financiële steun van maximaal 30.000 euro en kunnen deelnemen aan een lerend netwerk. Ook lokalen besturen mogen een project voor deze oproep indienen.

U kunt een kandidaatsdossier indienen tot 6 september 2021.

Meer informatie over deze oproep vindt u via deze link of in Subsidiemanager.

Deel dit nieuwtje