Terug naar overzicht

Projectoproep "visuele handicap & inclusie"

De projectoproep "Voor meer toegankelijke vrijetijdsactiviteiten voor personen met een visuele beperking" wil steun verlenen aan actoren in de sport-, vrijetijds-, culturele, sociale en gehandicaptensector die de toegang tot inclusieve vrijetijdsactiviteiten willen bevorderen voor mensen met een visuele beperking.

Dit kan gebeuren door een aangepast onthaal, de invoering van nieuwe begeleidings- en coaching praktijken, de verrijking van het aanbod met modules die toegankelijk zijn voor mensen met een visuele beperking, de aanpassing van de fysische omgeving, het financieel toegankelijk maken van het aanbod, ...

Een bijzondere aandacht zal worden besteed aan projecten die gericht zijn op de verbetering van de digitale toegankelijkheid van de website en/of andere communicatiemiddelen van de organisaties. Het vergemakkelijken en stimuleren van de participatie van mensen met een visuele beperking in de samenleving moet centraal staan in de gesteunde projecten. Partnerschappen tussen organisaties van de sector handicap en organisaties buiten deze sector zullen voorrang krijgen.

Voorwaarden

  • Om in aanmerking te komen, moet het kandidaatsdossier online worden ingevuld via de website www.kbs-frb.be, binnen de gevraagde tijdslimiet en mits respect van de procedures
  • De aanvragende organisatie moet actief zijn in de gehandicapten- of vrijetijdssector in de breedste zin van het woord: cultuur, sport, ontmoeting, enz.
  • Verenigingen die een aanvraag indienen, moeten rechtspersoonlijkheid bezitten
  • De organisatie moet kunnen aantonen dat zij geen commercieel winstbejag nastreven, dat zij niet-commercieel zijn of een sociaal belang dienen. Projecten met een commercieel oogmerk komen niet in aanmerking
  •  Het project moet ontwikkeld worden op Belgisch grondgebied
  • Het project moet zich bij de sluiting van de oproep in de voorbereidings- of startfase bevinden. Het mag op die datum in geen geval reeds zijn afgesloten.

Inschrijven

Een projectvoorstel kan ingediend worden tot 28 juni 2023 bij de Koning Boudewijnstichting. Bekijk de selectiecriteria en bijkomende info via https://kbs-frb.be/nl/projectoproep-visuele-handicap-inclusie-2

Goedgekeurde projectvoorstellen kunnen tot 25.000€ ondersteuning ontvangen.

 

 

 

Deel dit nieuwtje