Terug naar overzicht

Projectoproep voor lokale besturen: Versterking van het mentaal welzijn van kinderen en jongeren

Ondertussen is het een jaar dat we getroffen zijn door de coronacrisis en dat er zware maatregelen genomen zijn om covid-19 binnen de perken te houden. Velen hebben het moeilijk omwille van de lockdown en de coronamaatregelen. De situatie heeft een serieuze impact op het economische leven, maar naast de financiële gevolgen zijn er ook de gevolgen voor het mentaal welzijn van de mens. Een groep die bijzonder te lijden heeft onder de sociale isolatie en de beperking van vooruitzichten zijn de kinderen en de jongeren.

Kinderen en jongeren die het al moeilijk hadden, krijgen het vaak nog zwaarder te verduren in de huidige situatie. Het is daarom belangrijk om deze jongeren niet aan hun lot over te laten en hen te ondersteunen waar mogelijk. De problemen die ontstaan zijn of verergerd zijn tijdens de nog lopende coronacrisis zullen ook niet zomaar verdwijnen zodra de maatregelen opgeheven worden. Ze zullen ook zichtbaar en voelbaar zijn na de crisisfase van de pandemie. Bijgevolg moet niet alleen tijdens de volle coronacrisis maar ook daarna ingezet worden op het verhogen van het mentaal welzijn van kinderen en jongeren.

Deze projectoproep appelleert aan het vermogen van de lokale besturen om daadkrachtige actie op het terrein tot stand te brengen en zo bij te dragen aan het mentaal welzijn van kinderen en jongeren.

Er wordt gewerkt met 4 toekenningsrondes voor de aanvragen ingediend voor:

  • 23 april 2021
  • 14 mei 2021
  • 4 juni 2021
  • 25 juni 2021

De subsidies worden toegekend in de volgorde van ontvangst per toekenningsronde én voor zover het budget van 3.000.000 euro niet overschreden wordt. Het aangevraagde bedrag per project overschrijdt het maximale bedrag van 40.000 euro niet en het lokaal bestuur doet een co-financiering van 50%.

Het projectvoorstel wordt via e-mail bezorgd aan integratie@vlaanderen.be.

Deel dit nieuwtje