Terug naar overzicht

Projectoproep voor (semi)publieke laadinfrastructuur op privaat domein

Ook in 2021 lanceert de Vlaamse overheid een oproep voor CPT-projecten, die worden gesubsidieerd ter uitvoering van het beleidskader ‘Clean Power for Transport’. 

Het thema van deze oproep is de uitrol van (semi-)publieke laadinfrastructuur voor normaal en hoog vermogen voor elektrische wagens op plaatsen buiten het openbare domein of binnen het openbare domein, waarbij de privaatrechtelijke rechtspersoon een zakelijk recht heeft op een deel van het openbaar domein. Hierbij wordt bedoeld: parkings van supermarkten, sportterreinen, recreatiedomeinen, scholencomplexen, winkelketens, bedrijventerreinen, tankstations. Normaal vermogen gaat over laadpalen met een vermogen tot 22 kW; alles erboven is hoog vermogen. De laadpunten moeten uitgerust zijn met standaard connectoren (type 2 en type Combo 2).

De maximale subsidie per project bedraagt 300.000 euro. Daarmee kunnen investeringen worden vergoed voor de plaatsing en slimme aansluiting van laadinfrastructuur en dit aan 20% van de kosten met een maximum van 1.000 euro per gerealiseerde charge point equivalent (CPE).

Projectvoorstellen worden ingediend ten laatste op 1 september 2021.

Meer info? In de Subsidiemanager app of de website van milieuvriendelijke voertuigen.

 

Opgelet: deze subsidie gaat niet over de oproep die binnen het relanceplan wordt verwacht.

Deel dit nieuwtje