Terug naar overzicht

Projectoproep: Zorgzame Buurten

Met deze oproep wil het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin lokale besturen, buurtwerk, welzijns- en zorgorganisaties en zorgraden van eerstelijnszones ondersteunen en inspireren bij het ontwikkelen van zorgzame buurten in Vlaanderen. 

Men wil via deze oproep minstens 95 projecten in het Nederlandse taalgebied selecteren en intensief begeleiden met het oog op de uitbouw van een zorgzame buurt. Het gaat om projecten die dankzij deze tijdelijke financiële impuls hun ideeën voor de uitbouw van een zorgzame buurt kunnen verwezenlijken. Door de begeleiding van deze projecten wil men kennis vergaren en tools ontwikkelen met betrekking tot de uitbouw en ondersteuning van duurzame zorgzame buurten (voorwaarden, succesfactoren, valkuilen, werkzame methodieken) zodat deze tijdens de looptijd van de projecten (en na afloop) gedeeld kunnen worden met alle lokale besturen, zorgraden en welzijns- en zorgactoren. 

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin hanteert de volgende definitie van een zorgzame buurt"In een zorgzame buurt zijn de voorwaarden vervuld opdat mensen, ongeacht leeftijd en grote of kleine ondersteuningsbehoeften op meerdere levensdomeinen, comfortabel in hun woning of vertrouwde buurt kunnen (blijven) wonen. Het is een buurt waar jong en oud samenleven, waar mensen zich goed en geborgen voelen, waar levenskwaliteit centraal staat, waar bewoners elkaar kennen en helpen, waar personen en gezinnen met grote en kleine ondersteuningsnoden ondersteuning krijgen en waar diensten en voorzieningen toegankelijk en beschikbaar zijn.”

Deze definitie is opgenomen in het inspiratiekader zorgzame buurten

Elk project rond een zorgzame buurt onderschrijft het inspiratiekader van zorgzame buurten. Dit betekent dat elk project vertrekt van de definities en de visie in het inspiratiekader en aan de slag gaat met de bouwstenen in het kader. Een zorgzame buurt bestaat uit drie luiken:

    • Participatie van de buurt en inclusie;
    • Het verbinden van informele en formele zorg;
    • Intersectorale samenwerking tussen welzijns- en zorgpartners en partners uit andere domeinen in een netwerk dat gericht is op preventie, gezondheidsbevordering en het verlenen van integrale zorg en ondersteuning met een focus op levenskwaliteit.

De projecten lopen van 1 maart 2022 tot en met 29 februari 2024.

De maximale subsidie bedraagt € 50.000,00 per projectjaar. De subsidie kan besteed worden aan personeels- en/of werkingskosten.

De indiener co-financiert voor eenzelfde bedrag als de aangevraagde subsidie. De cofinanciering wordt voorzien via een inbreng van eigen personeel, van eigen werkingsbudget of door externe financiering. Meerdere stakeholders kunnen ook samen voor deze cofinanciering zorgen (lokaal bestuur, welzijns- en zorgorganisaties of andere stakeholders).

Met de projectsubsidie wordt er gedurende twee jaar, de looptijd van de projecten, een tijdelijke financiële impuls aan projecten gegeven die dankzij deze impuls hun ideeën over de uitbouw van een zorgzame buurt kunnen ontwikkelen.

Klanten van Subsidiemanager vinden alle informatie via de subsidiezoeker in de fiche 'Zorgzame buurten'.

Wenst u bijkomende info over deze projectoproep? Klik hier.

Blijft u graag op de hoogte over bijkomende projectoproepen, praktijksessies en opleidingen over subsidies binnen de welzijn- en zorgsector?

Schrijf u hier in op de nieuwsbrief!

Deel dit nieuwtje