Terug naar overzicht

Projectoproepen Streekfonds Oost-Vlaanderen

Streekfonds Oost-Vlaanderen steunt lokale initiatieven en projecten, waar mensen uit de buurt zich betrokken bij voelen. Hun missie is om lokale schenkers en lokale initiatiefnemers die zich inzetten voor de gemeenschap te verbinden en versterken. Door ideeën, mensen en middelen samen te brengen, maken ze werk van een betere samenleving, voor iedereen.

Het Streekfonds Oost-Vlaanderen creëert zo een netwerk van maatschappelijk geëngageerde burgers, ondernemers en verenigingen waarbij verbinding centraal staat. De projecten verbinden mensen met elkaar en met hun omgeving. Daarnaast bouw je als individu, organisatie of bedrijf mee aan een betere, duurzamere samenleving. De gesteunde projecten dragen telkens bij aan minstens een van de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Budget

Kan jouw project, of dat van je vzw, je (jeugd)vereniging, je school, je jeugdbeweging een hefboom gebruiken? Geselecteerde projecten zamelen via crowdfunding, gefaciliteerd door Streekfonds Oost-Vlaanderen, minimum de helft van de middelen in. Zo verzamelen ze ook een groep supporters rond hun projectidee. Het opgehaalde budget wordt verdubbeld dankzij de financiële steun van sponsors en partners met maximum € 5.000. De Koning Boudewijnstichting ziet toe op de procedure en garandeert transparantie.

Projectoproepen

De oproepen verdelen zich over 5 regio’s.

  • Streekmotor 23: Vlaamse Ardennen en de Denderstreek
  • Regiokracht: Leiestreek, Meetjesland en Oostrand Gent
  • Een hart voor Waas: Waasland
  • Een hart voor de Scheldevallei: Scheldevallei
  • Een hart voor Gent: Gent

Meer info over de oproepen vind je op de website van het Streekfonds Oost-Vlaanderen.

Projectdoelstellingen

De oproepen Streekmotor 23, Regiokracht, Een hart voor Waas en Een hart voor de Scheldevallei kijken uit naar initiatieven die inzetten op de noden voor MENS en OMGEVING en die beide met elkaar verbinden.

Onder MENS verstaan we ‘sociale noden’. Centraal staat de welzijnsnood van kwetsbare groepen (ouderen, zwakkeren, armoedegroepen…) en jongeren. Maar ook sociale cohesie, de mate waarin burgers zich met elkaar verbonden voelen in een buurt, woonplaats of streek, is een belangrijke nood. Dit handelt over de mate waarin mensen bezorgd zijn om ouderen en zorg dragen voor anderen, hoe verschillende groepen uit de samenleving, rijk of arm, met elkaar omgaan.

Onder OMGEVING verstaan we ‘fysieke omgeving’. Dit is een zeer breed begrip. Het kan handelen over landschappen, bossen, natuurgebieden, landbouwgebieden en platteland, milieu en duurzaamheid, buitenrecreatie, groen en natuur in dorp of stad. Zowel projecten in een landelijke als in een stedelijke omgeving komen dus in aanmerking.

Binnen dit kader zijn heel wat initiatieven mogelijk onder voorwaarde dat de projecten voldoen aan minstens één van volgende twee doelstellingen:

  • Projecten die het welzijn van MENSEN versterken en waarbij de OMGEVING een middel is om de doelstelling te bereiken. Bv. Zorgboerderijen, sociale moestuinen, fietsinitiatieven voor kwetsbare groepen, landbouweducatie/onthaal enz.
  • Projecten die zich inzetten voor de OMGEVING en waarbij de samenwerking tussen MENSEN dit mogelijk maakt. Bv. Klimaat- of korte keteninitiatieven, aanleg van speelbos of stukjes natuur toegankelijk voor buurtbewoners, groene ontmoetingsplaatsen enz.

Voor Een hart voor Gent komen alle projecten in aanmerking in Gent en haar deelgemeenten. Initiatieven die de weerbaarheid en veerkracht van jongeren in Gent verhogen en inspelen op een reële nood of een specifieke vraag van kinderen, jongeren, jongvolwassenen (tot 30 jaar) komen in aanmerking.

Deadline

Dien je project in voor 8 november op https://streekfondsoostvlaanderen.be/project-indienen-2022/

Deel dit nieuwtje