Terug naar overzicht

Projectsubsidie uitbouw lokaal e-inclusiebeleid

Deze projectsubsidie heeft als doel kleine en middelgrote gemeenten en steden te ondersteunen in het uitbouwen van een lokale aanpak in het kader van digitale inclusie. Op deze manier kunnen steden en gemeenten hun lokale regiefunctie versterken door het uitbouwen van hun netwerken en de mogelijkheid te bieden gericht in te spelen op bepaalde pijnpunten die zich lokaal voordoen. Het doel van Iedereen Digitaal is dat ieder lokaal bestuur tegen 2024 een eigen lokale digitale inclusiewerking heeft.

De subsidie is bestemd voor projecten van beperkte duur met duidelijke, welomschreven resultaten. Het maximale subsidiebedrag per individueel project bedraagt € 200.000.

Bij de beoordeling van de projecten wordt rekening gehouden met volgende criteria:

  • acties;
  • aanpak;
  • samenwerking;
  • duurzame verankering;
  • budget.

Dien uw project in tegen uiterlijk 4/10/2021 (12u).

Meer informatie kan u vinden in de subsidiefiche in Subsidiemanager, of via de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Deel dit nieuwtje