Terug naar overzicht

Re­lan­ce­plan: ruim 950.000 euro voor 16 kunst­op­drach­ten in de pu­blie­ke ruim­te

De minister van Cultuur kent aan 16 samenwerkingsverbanden ruim 950.000 euro subsidies toe om in de (semi)publieke ruimte kwaliteitsvolle kunstprojecten te realiseren. Met die subsidies kunnen ze professionele kunstenaars aantrekken om op bepaalde locaties in Vlaanderen en Brussel een nieuw kunstwerk neer te zetten.

De creatie van kunst in de (semi)publieke ruimte heeft heel wat troeven. Naast het feit dat kunst intrinsiek verrijkend is, brengt het burgers op een laagdrempelige manier in contact met kunst en cultuur. 

Op lange termijn biedt de realisatie van kunstwerken in de publieke ruimte ook heel wat mogelijkheden voor de maatschappelijke, ruimtelijke en functionele leefwereld van burgers.

Het beleven van kunst is niet exclusief voorbehouden voor onze cultuursteden, maar kan ook in een landelijke omgeving of in de natuur.

Be­oor­de­ling van de aan­vra­gen

Eind april lanceerde minister van Cultuur de eerste projectoproep rond het Stimuleringsinstrument Kunst in Opdracht in de publieke ruimte, een maatregel uit het relanceplan Vlaamse Veerkracht.

Voor deze eerste oproep dienden 30 aanvragers een dossier in. Een multidisciplinair expertenpanel beoordeelde de dossiers aan de hand van deze criteria:

  • de artistieke kwaliteit
  • de maatschappelijke cross-overs met andere sectoren
  • de meerwaarde voor de publieke ruimte.

Daarna konden nog 19 dossiers doorgaan naar de tweede beoordelingsfase.

Na deze tweede beoordeling door het expertenpanel keurde de minister van Cultuur 16 dossiers goed. De 16 aanvragers krijgen samen in totaal 950.864,11 euro financiële steun om hun kunstopdracht te realiseren.

Op­roep 2022

Voor 2022 is er van de middelen uit het relanceplan Vlaamse Veerkracht nog 2 miljoen euro beschikbaar voor dit stimuleringsinstrument 'Kunst in Opdracht in de publieke ruimte'.

Er werd al een tweede oproep gelanceerd, met als deadline 17 januari 2022.

 

Bron: departement cultuur, jeugd en media

Deel dit nieuwtje