Terug naar overzicht

Regeling toekenning sectorale investeringssubsidies cultuur- en jeugdinfrastructuur met bovenlokaal belang 2022-2026

​De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed over het verlenen van sectorale investeringssubsidies aan cultuur- en jeugdinfrastructuur met bovenlokaal belang voor de periode 2022-2026. Het gaat om investeringssubsidies voor het bouwen, uitbreiden, verbouwen of aankopen van cultuur- en jeugdinfrastructuur met bovenlokaal belang. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Deel dit nieuwtje