Terug naar overzicht

Relance oproepen Toerisme Vlaanderen in aantocht

Toerisme Vlaanderen zal in het voorjaar van 2022 een heel aantal relance oproepen lanceren in verschillende golven. Begin 2022 plannen ze een soft launch zodat de sector op de hoogte is van de subsidieoproepen. Van zodra het wetgevend kader goedgekeurd is, zal alle informatie gecommuniceerd worden en zal de link naar het digitale subsidieloket online geplaatst worden.

Onderstaande timing werd ons meegedeeld door Toerisme Vlaanderen.

Trimester 1

  • Projectoproep recreatief en sportief fietsen
  • Projectoproep gericht op bierbeleving

Trimester 2 

  • Projectoproep voor tentoonstellingen, duurzame infrastructuurwerken, herdenkingen in het kader van de Vlaamse Meesters
  • Projectoproep voor nieuwe opportuniteiten en kansen voor kwaliteit opschaling, met focus op wandelen, recreatieve verbreding van landbouwactiviteiten, natuurtoerisme in natuur- en bosgebieden en waterbeleving
  • Projectoproep rond culinaire belevingen

Later in 2022

  • Projectoproep voor intellectueel erfgoed
  • Projectoproep digitale transformatie congresvenues

Ten slotte wordt onderstaande oproep door Westtoer georganiseerd.

  • Projectoproep voor initiatieven rond de inplanting van de Commonwealth begraafplaatsen, monumenten en het herstel van het voormalige landschap in de Westhoek naar aanleiding van de Groote Oorlog 

Deel dit nieuwtje