Terug naar overzicht

Ruim 1,8 miljoen euro voor bovenlokale cultuurprojecten

De minister van Cultuur besliste om aan 24 bovenlokale cultuurprojecten een subsidie toe te kennen.

Een projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten stimuleert culturele organisaties en jeugdorganisaties om over de grenzen van gemeenten, sectoren en disciplines heen samen te werken.

In de tweede ronde van 2021 werden 75 ontvankelijke dossiers ingediend. De minister volgde het advies van de beoordelingscommissie en besliste om 24 projecten te subsidiëren voor een totaalbedrag van 1.837.443,19 euro.

Bekijk het overzicht van de toegekende projectsubsidies.

De volgende indiendatum is 15 mei 2021 en staat open voor projecten die van start gaan tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022 en maximaal 3 jaar duren. Haalt u dit niet meer? Ook op 15 november 2021 kan u indienen voor projecten die van start gaat tussen 1 juli van het jaar volgend op het aanvraagjaar en 30 juni van het jaar daarop en maximaal 3 jaar lopen.

U weet u te doen staat: snel naar Subsidiemanager en maak werk van uw dossier.

Deel dit nieuwtje