Terug naar overzicht

Samenwerken in de Lage Landen? Grijp uw kans!

Na een succesvolle eerste oproep eerder dit jaar blijft het programma Interreg Vlaanderen-Nederland niet stilzitten en lanceert ze nu een tweede oproep. Daarmee wordt opnieuw een belangrijke stimulans gegeven voor verdere Vlaams-Nederlandse samenwerking.  

Na de eerste oproep ontving het programma wel 103 projectaanmeldingen. Daarvan kregen 29 aanmeldingen groen licht om verder te sleutelen aan een concrete aanvraag; daarvoor hebben ze tijd tot en met 25 november. De tweede oproep werd 10 november gelanceerd. Het programma wil hiervoor maximaal € 49,5 miljoen toekennen. Samen met het budget van de eerste oproep, komt dit samen op € 121 miljoen dat voor 60% van de beschikbare middelen staat. Deze tweede projectoproep wordt afgesloten op 9 februari 2023, stipt om 18:00. Tot dan is er de tijd om een projectaanmelding in te dienen via het e-loket.

U kan projecten aanmelden binnen iedere prioriteit van het programma: een slimmer, groener, socialer Europa en een Europa zonder grenzen. In een latere fase kunnen mogelijk oproepen gelanceerd worden voor specifieke prioriteiten, doelstellingen of aandachtspunten. 

Verneem alles over deze oproep in dit document of in de Subsidiemanager app.

Deel dit nieuwtje