Terug naar overzicht

Sensibilisering zeldzame ziektes voor zorgprofessionals

Er zijn bijna 7000 zogenaamde zeldzame ziekten. Het is normaal dat niet elke zorgverlener alle zeldzame ziekten kent. Toch is de kans groot dat hij of zij op een bepaald moment in de loopbaan een patiënt met een of andere zeldzame ziekte zal ontmoeten. Deze ontmoeting kan beslissend zijn voor de patiënt en zijn naasten. Want hoe vroeger de diagnose wordt gesteld, hoe beter de patiënt kan worden ondersteund en behandeld.

Doelstelling:

Met deze oproep steunt het Fonds zeldzame ziekten en weesgeneesmiddelen concrete projecten die artsen en andere eerste- en tweedelijnszorgverleners, en ook ziekenhuisafdelingen en niet-gespecialiseerde zorginstellingen, sensibiliseren over zeldzame ziekten.

Initiatieven kunnen verschillende vormen aannemen, op voorwaarde dat ze:

  • gezondheidsprofessionals helpen om bekende of minder bekende zeldzame ziekten beter te (her)kennen, zodat zij adequaat kunnen reageren op bepaalde signalen of op een combinatie van onverklaarbare signalen;
  • zorgverstrekkers helpen om een optimale opvolging te garanderen, zodat patiënten steeds op het voor hen meest geschikte zorgniveau kunnen worden behandeld.

Enkele voorbeelden (niet exhaustief): 

  • e-learning voor huisartsen;
  • voortgezette opleiding rond zeldzame ziekten;
  • bijeenkomsten van zorgprofessionals met expertise rond het thema zeldzame ziekten en andere, niet gespecialiseerde professionals in hetzelfde geografische gebied, zodat ze elkaar beter leren kennen en patiënten naar de juiste personen kunnen doorverwijzen;
  • een bewustmakingsinitiatief voor studenten in medische en paramedische beroepen;
  • ....

Doelgroep

De oproep staat open voor koepels van patiëntenorganisaties, functies zeldzame ziekten, medische en paramedische beroepsorganisaties, eerstelijnsorganisaties en ziekenhuizen, universiteiten en hogescholen.... De voorkeur gaat naar partnerschappen tussen niet-gespecialiseerde zorgorganisaties en/of professionelen en gespecialiseerde zorgorganisaties en/of professionelen.

Dien jouw projectvoorstel voor 18/05/2022 in.

 

 

Deel dit nieuwtje