Terug naar overzicht

Sint-Niklaas lanceert digicheques

Digitale kloof verkleinen

Met het project "Iedereen mee" werkt de stad Sint-Niklaas aan een inclusieve en toegankelijke samenleving. Hierbij wordt ook sterk ingezet op e-inclusie om de digitale kloof te verkleinen.

Op 22 oktober 2020 werden in Sint-Niklaas de eerste "digicheques" gelanceerd in aanwezigheid van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers.

De stad Sint-Niklaas werkt via verschillende sporen om iedereen mee te krijgen op de digitale trein, waarbij een eerste stap de digicheques zijn. Met deze digicheques kunnen inwoners intekenen op individuele ondersteuning aan huis. Hiervoor werkt de stad samen met BEEGO (één-op-één digitale assistentie aan huis met het doel om mensen digitaal zelfredzaam te maken).

In het kader van het Vlaams relanceplan wordt 30 miljoen euro vrijgemaakt om alle kansarme burgers internettoegang te garanderen via de lokale UiTpas. Enkel een internettoeggang is niet voldoende. Sommige mensen moeten ondersteund worden in het versterken van hun digitale vaardigheden. Daarvoor wordt nog eens 20 miljoen extra voorzien. Initiatieven zoals dat van de stad Sint-Niklaas sluiten perfect aan bij de ambities van de Vlaamse regering. 

Iedereen mee: diversiteitsprogramma en armoedeplan

Deze acties kaderen binnen het inclusief diversiteits-en armoedebeleid van de stad Sint-Niklaas.

Om ‘iedereen mee’ te krijgen heeft de stad een diversiteitsprogramma opgemaakt. Dit bevat heel wat acties en doelstellingen die na een intern en extern participatief proces tot stand zijn gekomen. Deze zijn gericht op alle inwoners, met specifieke aandacht voor zij die het nodig hebben. Er zijn zes verschillende pijlers: integrale toegankelijkheid, inclusieve beeldvorming, divers personeelsbeleid, sociale cohesie, participatie en het bestrijden van racisme en discriminatie. 

 

Minister Somers geeft aan dat de coronacrisis het belang van digitale verbondenheid op scherp heeft gesteld. Internettoegang is belangrijk, maar digitale vaardigheden evenzeer. De minister belooft om hier extra middelen voor vrij te maken. 

Subsidiemanager volgt het voor u op.

Deel dit nieuwtje