Terug naar overzicht

Sleept u de GoeBezig-prijs 2021 in de wacht?

De jury van de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen prijst uw gemeente als ‘Goe Bezig’ als u als lokaal bestuur tijdens de voorbije jaren op creatieve, kwalitatieve en duurzame manier een stuk publieke binnen- of buitenruimte in een dorp of landelijke buurt hebt ingericht in samenwerking met een dorpsraad/bewonersplatform en/of dorpsverenigingen. De realisatie van die inrichting mag maximum 2 jaar geleden gefinaliseerd zijn. Het volledige traject mag wel al langer lopen.

Bent u 'Goe Bezig'? Stel u dan kandidaat en sleep de GoeBezig-prijs 2021 in wacht. De criteria die bij deze wedstrijd van toepassing zijn (en die de jury nauwlettend in het oog zal houden bij haar beoordeling), alsook de administratieve richtlijnen, zijn in het deelnameformulier voor lokale besturen te lezen. U kan meedoen tot woensdag 22 september 2021 10 uur.

De uitreiking van de prijzen vindt plaats tijdens de inspiratiedag op zaterdag 16 oktober 2021 in OC De Kettinghe in Heffen (Mechelen).

Deel dit nieuwtje