Terug naar overzicht

Stad Leuven wint prijs voor fietsvriendelijke infrastructuur

Stad en Architectuur en Fietsberaad Vlaanderen willen met de wedstrijd Vlaamse fietsinfrastructuur projecten onder de aandacht brengen die aantonen hoe steden en gemeenten leefbaarder worden door in te zetten op fietsvriendelijke infrastructuur. De stad Leuven won de prijs voor de heraanleg van de Martelarenlaan. Langs het spoorwegtalud tussen de Tiensesteenweg en de Diestsesteenweg werd een nieuwe doorgangsweg voor doorgaand autoverkeer aangelegd. De Martelarenlaan werd omgevormd tot een fietsstraat met het karakter van een woonerf. De straat is nu specifiek gericht op lokaal verkeer met veel groen en ontharding.

Deel dit nieuwtje