Terug naar overzicht

“Subsidiemanager? Een ongelofelijke hulp in de uitoefening van mijn job”

De Lovie vzw is een sociale organisatie die ondersteuning biedt aan jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap of andere beperking.

Ook mensen met bijkomende noden als gevolg van een autismespectrumstoornis, psychische kwetsbaarheid, medische of fysieke problematiek, dementie … kunnen bij hen terecht op diverse locaties in de ruime Westhoek. Subsidies, giften, sponsoring, legaten… zijn meer dan ooit een onontbeerlijke bron van inkomsten voor het realiseren van projecten.

Sinds oktober 2022 is Eva Bouve aan de slag op de communicatieafdeling van De Lovie vzw waar zij de tak fondsenwerving voor zich neemt. De tool Subsidiemanager is een trouwe partner in het zoeken naar subsidies.

“De Lovie vzw ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap in de ruime Westhoek”, licht Eva de activiteiten van De Lovie toe. “Wij zetten in op flexibele ondersteuningsvormen op maat van de zorgvrager en zijn netwerk. Van mobiele begeleiding tot continue ondersteuning 24/24u. Je kan bij ons terecht voor dagondersteuning: van enkele uren per dag, tot 1 of meerdere dagen in de week. Afhankelijk van je interesses en noden werken we samen een boeiend en gevarieerd programma uit. Voor heel wat van onze projecten gaan wij bij de opstart op zoek naar financiering want de werkingsmiddelen van De Lovie vzw werden al sinds 2010 niet of nauwelijks meer geïndexeerd. Bovendien wordt van het werkingsbudget jaarlijks een percentage afgeroomd als besparingsmaatregel. Die financiering kan van o.a. sponsoring, giften of evenementen komen, maar subsidies zijn minstens een even belangrijke bron van financiering.”

"Het is enorm gemakkelijk om via de Subsidiezoeker gericht te zoeken op relevante subsidies. Ik heb hier de afgelopen maanden al gigantisch veel tijd mee gewonnen."

Of het in deze tijden gemakkelijk is om financiering te vinden? “We merken dat De Lovie vzw heel wat mensen, bedrijven en organisaties nauw aan het hart ligt en zijn dankbaar dat zij ons ondanks de onzekere tijden en hoge energiekosten toch blijven steunen waar het kan. Subsidies worden naar de toekomst dus zeker niet minder belangrijk.” De Lovie vzw zet hier nu al intensief op in. “Voor het Voedselbos dat we willen aanleggen krijgen we steun van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Voor de grotere projecten zijn de Europese subsidieprogramma’s, zoals bijvoorbeeld LEADER, enorm belangrijk.”

Toen Eva in oktober vorig jaar bij De Lovie startte, werkte de organisatie al met Subsidiemanager. “Wat een ongelofelijke hulp is dat bij het uitoefenen van mijn job”, klinkt het vol lof. “In de Subsidiezoeker van Subsidiemanager vind je alle mogelijke subsidies terug. Wat ik daar het grootste voordeel aan vind? Ik moet mezelf niet meer inschrijven op tientallen nieuwsbrieven en nog eens evenveel website regelmatig checken. Alles staat op één centrale plaats én is altijd up-to-date. Het is enorm gemakkelijk om via de Subsidiezoeker gericht te zoeken op relevante subsidies. Ik heb hier de afgelopen maanden al gigantisch veel tijd mee gewonnen.”

Bovendien spotte Eva ook al interessante subsidieopportuniteiten die ze zonder Subsidiemanager wellicht over het hoofd zou zien. “Recent diende ik een dossier in voor de New European Bauhaus Prijzen”, vertelt Eva. De Europese Commissie wil met de New European Bauhaus Prijzen duurzame, inclusieve projecten belonen die op een inventieve manier bijdragen aan de doelen van de Europese Green Deal. “Voor de oproep ‘New European Bauhaus Awards’, in de categorie ‘een gevoel van verbondenheid herwinnen’, dienden we ons project met de Dorpspunten in. In heel wat dorpen is de laatste slager of buurtwinkel verdwenen. In de dorpspunten vinden inwoners deze verdwenen diensten terug én kunnen ze elkaar ook ontmoeten. Het Dorpspunt wordt uitgebaat door personen die we vanuit De Lovie vzw ondersteunen.” Of het project in de prijzen valt, weet Eva nog niet. “Maar als we niet hadden ingediend, hadden we zeker geen kans gemaakt”, lacht ze hartelijk.

"Een van de interessantste mogelijkheden van de Dossieropvolging vind ik de financiële tab. Daar kunnen we perfect bijhouden waar we concreet staan. Wat is er binnen gekomen? Wat hebben we al uitgegeven?”

Eva is niet alleen verantwoordelijk voor het vinden van subsidies, maar ook voor het indienen, in samenwerking met collega’s, én verder opvolgen van eventuele verplichtingen die de subsidieverstrekker eist. “Om een volledig overzicht te hebben van waar we allemaal mee bezig zijn, heb ik al onze dossiers ook toegevoegd in de handige Dossieropvolging van Subsidiemanager.” Die dossieropvolging gebruikt Eva bovendien niet enkel voor subsidiedossiers, maar voor alles wat met financiering van projecten te maken heeft. “Ook sponsoring voeg ik toe. Zo hebben we een volledig overzicht van alles wat te maken heeft met de financiering van onze projecten. Serviceclubs die financiële ondersteuning geven? Dat wordt net zo goed een dossier.”

De dossieropvolging heeft nog tal van interessante mogelijkheden, en die is Eva volop aan het ontdekken. “Goede afspraken maken met collega’s is daarbij zeker van cruciaal belang. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat we dubbel werk zitten doen. Een van de interessantste mogelijkheden van de Dossieropvolging vind ik de financiële tab. Daar kunnen we perfect bijhouden waar we concreet staan. Wat is er binnen gekomen? Wat hebben we al uitgegeven?” Hoe vollediger die informatie ingevolgd wordt, des te waardevoller de rapportagemogelijkheid ook wordt.

Eva werkt intussen bijna een half jaar met Subsidiemanager en is volop overtuigd van de meerwaarde. “Alleen al voor de Subsidiezoeker zou ik de tool aan iedereen aanraden, de Dossieropvolging en daaruit volgende Rapportage maken het plaatje compleet.”

Deel dit nieuwtje