Terug naar overzicht

Subsidierapporten beschikbaar: opvang voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïne

Sinds 9 november kan de subsidiebeheerder van elke gemeente de subsidiebedragen consulteren voor de publieke slaapplekken (de eenmalige en maandelijkse subsidies) en de specifieke slaapplekken (de dagvergoeding). 
 
De rapporten bevatten de subsidies tot en met 30 september. Voor elke publieke slaapplek die uiterlijk op 30 september minimaal 90 dagen aaneensluitend beschikbaar was, zal er dus een bedrag beschikbaar zijn. Ook de dagvergoedingen voor de specifieke slaapplekken en de maandvergoedingen van de publieke slaapplekken zullen uitgekeerd worden voor de periode tot en met 30 september.
 
De gemeentelijke subsidiecoördinator kan het rapport voor zijn bestuur raadplegen via deze link

Dezelfde informatie die zichtbaar is in de rapporten zullen ook aan de lokale besturen meegedeeld worden samen met de bedragen van de andere subsidies (begeleidingssubsidie, de subsidie voor opknapwerken, …). Die subsidies zullen door het Agentschap Binnenlands Bestuur worden uitbetaald eind december 2022.

Subsidies met betrekking tot de Oekraïne-crisis kunnen nog steeds aangevraagd worden via deze link. Raadpleeg zeker en vast ook de subsidiefiche in de Subsidiemanager app.

Op 28 oktober 2022 ontvingen heel wat besturen van de Vlaamse overheid al een subsidie in het kader van de Oekraïne-crisis. Het gaat om een subsidie van het Departement Onderwijs voor extra werkingsmiddelen voor de scholen naar aanleiding van de Oekraïne-crisis. De rechtsgrond voor deze subsidie ligt in het decreet van 22 april 2022 tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de Oekraïnecrisis. Voor het basisonderwijs gaat het in het bijzonder over artikel 5, §7 (gewoon basisonderwijs) en §8 (buitengewoon basisonderwijs) en voor het secundair onderwijs over artikel 18, § 1, 3° (gewoon secundair onderwijs) en §2, 4° (buitengewoon secundair onderwijs). Die betaling heeft dus niets te maken met de subsidie voor de opvang.

Bron: Agentschap Binnenlands Bestuur

Deel dit nieuwtje