Terug naar overzicht

Subsidies aan gemeenten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolomgevingen

Proceduretermijnen opgeschort

Gemeenten kunnen subsidies aanvragen voor projecten die de verkeersveiligheid van schoolomgevingen verbeteren. Door de coronacrisis is het voor veel gemeenten moeilijk om te voldoen aan de wettelijke termijnen voor de uitvoering van de werkzaamheden en het bezorgen van de afrekening. Daarom besliste de Vlaamse Regering de wettelijke termijnen  voor onbepaalde tijd op te schorten. Tegelijk is het de bedoeling dat lokale besturen de werkzaamheden nog zoveel mogelijk laten plaatsvinden, als dat tenminste op een veilige manier kan.

Deel dit nieuwtje