Terug naar overzicht

Subsidies aan verenigingen die experimentele projecten voor de jeugd of in de jeugdsector opzetten

De Vlaamse Overheid verleent subsidies aan verenigingen die experimentele projecten voor de jeugd of in de jeugdsector opzetten. Een experimenteel project speelt in op nieuwe behoeften bij de jeugd of nieuwe ontwikkelingen binnen de jeugdsector. Bovendien is een experimenteel project vernieuwend door methodiek of inhoud.

Om kans te maken op een subsidie moet u een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) zijn. Valt het project onder het bovenlokale niveau, dan komt u ook in aanmerking als feitelijke vereniging, privaatrechtelijke rechtspersoon met niet-commercieel karakter of intergemeentelijke projectvereniging;

Als uw project al subsidies van de Vlaamse overheid ontvangt, kan u geen extra subsidiëring voor een experimenteel project ontvangen. Ook projecten van erkende of gesubsidieerde verenigingen op basis van het decreet bovenlokaal jeugdwerk of het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, komen niet in aanmerking;

Daarnaast vindt het Departement Cultuur, Jeugd en Media dat uw vereniging moet voldoen aan een aantal algemene voorwaarden, zoals haar zetel hebben in het Nederlandse taalgebied of in Brussel-Hoofdstad. U vindt alle voorwaarden in artikel 17 van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Klik hier voor meer info

Deel dit nieuwtje