Terug naar overzicht

Subsidies combineren om uw schoolgebouw te renoveren? Dat kan!

In 2020 maakte de Vlaamse Regering 4,3 miljard euro vrij voor het relanceplan, met als doel de Vlaamse economie en welvaart een boost te geven na de coronacrisis. Dit plan bestaat uit verschillende pijlers, waaronder ‘klimaat, duurzaamheid en energie’. Het is binnen deze pijler dat het VEB een voorstel indiende voor de renovatie van de gebouwen binnen de Vlaamse Overheid. Dit plan werd goedgekeurd op 16 april 2021. Tot eind 2022 kan het VEB energiebesparende en energieopwekkende maatregelen steunen, met een budget van maar liefst 20 miljoen euro.

Maar hier stopt het verhaal niet: het VEB heeft bekendgemaakt dat hun steun voor het renoveren van schoolgebouwen kan gecombineerd worden met AGION-subsidies! Concreet betekent dit dat schoolbesturen de door het VEB geselecteerde dossiers kunnen indienen bij AGION voor bijkomende subsidiëring. AGION behandelt uw dossier volgens de standaardprocedure en sluit hierbij de steun van het VEB uit in haar subsidieberekening.

Dossiers die gebruik maken van deze combinatie krijgen binnen het vrij en provinciaal onderwijs prioriteit op de wachtlijst voor het toekennen van subsidies. Voor het gemeentelijk onderwijs dient het schoolbestuur eerst contact op te nemen met het OVSG. Let wel op: er wordt sterk aangeraden om projecten die hierop beroep willen doen, in te dienen voor 1 april 2022. Op deze manier maakt u des te meer kans om te kunnen genieten van deze opportuniteit.

Raadpleeg de subsidiefiche in Subsidiemanager voor extra informatie.

Deel dit nieuwtje