Terug naar overzicht

Toelage voedselhulp via de OCMW’s nu ook mogelijk voor de periode juli - december 2021

Op 30 juni 2021 is de toelageperiode afgelopen voor de voedselhulp die OCMW’s sinds de aanvang van de coronacrisis konden toekennen aan de meest hulpbehoevende personen. Dat betekent niet dat de nood aan deze basisvorm van hulpverlening van de baan is. Daarom heeft de regering 2 miljoen euro uitgetrokken om deze vorm van hulpverlening ook in de tweede helft van 2021 mogelijk te maken. 

Hiertoe werd het koninklijk besluit van 4 juli 2021 houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de OCMW's voor het tweede semester van 2021 genomen. Deze toelage dekt de periode juli – december 2021.

Deel dit nieuwtje