Terug naar overzicht

UCB Community Health Fund: gezondheid van kwetsbare jongeren

Het UCB Community Health Fund (het Fonds) werd in 2020 gelanceerd als reactie op de COVID-19 pandemie. Het Fonds streeft ernaar gezondheidsverschillen onder kwetsbare bevolkingsgroepen aan te pakken. Begin mei is een derde oproep gelanceerd voor voor organisaties die een positieve verandering teweegbrengen in de gezondheid van kwetsbare jongeren (tussen 15 en 24 jaar), met speciale aandacht voor jongeren met geestelijke gezondheidsproblemen en jongeren die ontheemd zijn als gevolg van conflictsituaties.

Doelstelling

Er wordt rond drie impactgebieden gewerkt: 

1. Projecten die de geestelijke gezondheid van jongeren bevorderen, onderzoeken, beschermen en verzorgen, bijvoorbeeld:

  • Preventie en bevordering
  • Peer support
  • Gemeenschapsactie
  • Preventie van drugsmisbruik en verslavingen

2. Projecten die de beschikbaarheid van geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning garanderen, bijvoorbeeld: 

  • Toegankelijkheid en destigmatisering van de geestelijke gezondheidszorg
  • Thuiszorg en outreach

3. Projecten die werken aan de opbouw en implementatie van efficiënte geestelijke gezondheidsdiensten voor jongeren, bijvoorbeeld: 

  • Uitvoeringsplatforms
  • Capaciteit
  • Co-ontwerp

Doelgroep

De oproep tot het indienen van projecten is uitsluitend bedoeld voor non-profitorganisaties. Particulieren, overheidsinstanties, ziekenhuizen, bedrijven en commerciële organisaties kunnen geen subsidie aanvragen.

 • De activiteiten die de organisatie voorstelt, moeten plaatsvinden in haar thuisland.
 • Zowel bestaande programma's en diensten als nieuwe projecten en initiatieven zijn welkom.
 • De organisaties moeten actief zijn buiten de therapeutische gebieden van UCB.
 • De dossiers kunnen worden ingediend in het Nederlands en het Frans.
 • Het gevraagde bedrag moet tussen 30.000,00 en 50.000,00 euro liggen.
 • Onderzoeksbeurzen zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deze projectoproep.

Deadline

Dien ten laatste op 30/06/2022 jouw project in.

Deel dit nieuwtje