Terug naar overzicht

Uitbreiding plaatsen inkomenstarief op basis van gegevens Lokaal Loket Kinderopvang

Er zijn grote verschillen in vraag en aanbod kinderopvang tussen steden en gemeenten. Daarom is lokaal maatwerk nodig. Het Agentschap Opgroeien wil evolueren naar een systeem waarbij lokale besturen vanuit hun regierol aantonen wat de exacte nood is aan bijkomende opvangplaatsen in hun stad/gemeente. Ze doen dat op basis van gegevens geregistreerd door het Lokaal Loket Kinderopvang.

Er worden 10 gemeenten weerhouden op basis van scores op verschillende criteria. Het gaat maar om een beperkt aantal plaatsen en op deze manier kunnen er per gemeente een voldoende aantal plaatsen toegekend worden aangezien het gaat om gemeenten met de hoogste nood.

Het Agentschap Opgroeien zal in 2022 een nieuwe oproep lanceren voor nieuwe plaatsen met subsidie inkomenstarief op trap 2A. Onderstaande tabel geeft de timing van die oproep weer.

Een gelijkaardige timing geldt ook voor de oproep in 2023.

Meer lezen over deze uitbreiding? Lees hier de communicatie van het Agentschap Opgroeien.

Deel dit nieuwtje