Terug naar overzicht

Uitrol decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA)

Met het decreet BOA wil het agentschap Opgroeien een betere afstemming tussen buitenschoolse opvang en activiteiten voor alle kinderen en gezinnen. Het lokaal bestuur heeft hierbij de regie in handen. Samen met verschillende partners stippelt het een lokaal buitenschools beleid uit, binnen de krachtlijnen van het decreet. Tijdens de overgangstermijn, tot en met 2025, is er de nodige tijd voorzien om dit traject op een participatieve en kwalitatieve manier aan te pakken. Lokale besturen kunnen hiervoor beroep doen op VVSG en Opgroeien.

Om de nieuwe opdrachten rond BOA te ondersteunen, kent de Vlaamse regering een subsidie toe aan elk lokaal bestuur vanaf 1 januari 2026. 2026 is nog veraf. Toch is het belangrijk dat elk lokaal bestuur nu al weet op welke subsidie ze dan jaarlijks kunnen rekenen. Ontdek het in deze bijlage vanaf pagina 6.

Alle informatie rond het lokaal beleid BOA, de doelstelling van de BOA-subsidie, de subsidievoorwaarden en de rapportering vindt u in deze brochure.

Deel dit nieuwtje