Terug naar overzicht

Urbact Action Planning Networks: ook voor gemeenten

De subsidie-oproep is gericht op het oprichten van Action Planning Networks (APN). Action Planning Networks zijn samengesteld uit 8 tot 10 partner'steden' (steden wordt in de brede zin van het woord gebruikt, ook gemeenten kunnen deelnemen) van alle grootteordes van over de hele EU met een evenwichtige verdeling over de verschillende Europese regio's. 

Het thema van het netwerk kan door de partners zelf bepaald worden, maar dient te passen binnen: 

  • een concurrerender en slimmer Europa door het bevorderen van innovatieve en slimme economische transformatie en regionale ICT-verbindingen;
  • een groener, transitie naar koolstofvrije economie en een veerkrachtig Europa door bevordering van een schone en eerlijke energietransitie, groene en blauwe investeringen, de circulaire economie, beperking van en aanpassing aan klimaatverandering, risicopreventie en -beheer, en duurzame stedelijke mobiliteit;
  • een meer verbonden Europa door een grotere mobiliteit;
  • een socialer en meer inclusief Europa door de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten;
  • een Europa dat dichter bij de burgers staat door de duurzame en geïntegreerde ontwikkeling van alle soorten gebieden en lokale initiatieven.

Het subsidiepercentage verschilt afhankelijk van de Europese regio waarin uw organisatie ligt. Het subsidiepercentage voor Belgische indieners is 65%. De maximale totale projectkost (alle partners) van een netwerk is 850.000,00 euro. Elk netwerk beschikt over een specifiek expertisebudget van 144.500,00 euro ter dekking van de kosten van expertise ondersteuning gedurende de gehele looptijd van het project.

Aanvragen worden in het Engels ingediend. De uiterste termijn voor het online indienen van de aanvragen is 31 maart 2023, 15:00 CET.

Deel dit nieuwtje