Terug naar overzicht

Verlenging aanmeldingstermijn: ontmoeten en groen beleven in open ruimte (Oost-Vlaanderen)

Gezien de korte tijdsspanne tussen de lancering van de oproep 'Stimuleren van ontmoeting en groene beleving in de publieke ruimte' en de aanmelding, wordt de aanmeldingstermijn eenmalig verlengd met 2 weken.

De uiterste inschrijvingsdatum voor de oproep loopt nu af op 15 december (12 uur 's middags), u kan zich dus nog steeds inschrijven door het invullen en doorsturen van het aanmeldingsformulier. De volgende stap is de definitieve indiening via het e-loket op 1 maart 2022 (12 uur 's middags).

We zetten hierbij nog eens de 4 acties op een rij:

  • omgeving zorginstelling vergroenen
  • inrichten en verfraaien van ontmoetingsplaatsen op buurtniveau
  • groene verbindingen
  • ontmoetingsgerichte ingrepen van multifunctionele gebouwen op buurtniveau

Meer info over de acties is terug te vinden in het Addendum Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse platteland 2021-2022. Er is een budget beschikbaar van € 872.000 (Europees herstelfonds). De maximale cofinanciering bedraagt 65%.

Alle info is terug te vinden op de website van het Plattelandsloket of in de app van Subsidiemanager.

Deel dit nieuwtje