Terug naar overzicht

Verlenging projectoproep preventie van extremisme en polarisatie

In het kader van de preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme en polarisatie lanceerde Vlaams minister van Samenleven, Bart Somers, op 5 maart 2021 een projectoproep die ondersteuning voorziet voor gemeenten en steden om deze problematieken aan te pakken. Zo kunnen steden en gemeenten hun lokale regiefunctie versterken door het uitbouwen van hun netwerken en de mogelijkheid te bieden gericht in te spelen op bepaalde pijnpunten die zich lokaal voordoen. Hierbij kan het een meerwaarde zijn om de krachten te bundelen en een samenwerking aan te gaan met verschillende steden en gemeenten.

Voorlopig zijn 14 projecten geselecteerd die op 1 juli 2021 van start gingen. Steden en gemeenten die nog geen project indienden, krijgen een nieuwe kans tot en met 1 oktober 2021. Gezien de beschikbare budgetten, wordt de projectoproep opnieuw open gesteld. De geselecteerde projecten van de tweede oproep starten op 1 januari 2022. Let op: steden en gemeenten die reeds op basis van de eerste ronde een subsidie ontvangen, kunnen geen aanvraag meer indienen.

Meer informatie: op de website van Vlaanderen of in de fiche in Subsidiemanager.

Deel dit nieuwtje