Terug naar overzicht

Verlenging subsidie infrastructuur en uitbating vaccinatiecentra

De Vlaamse Regering heeft op 1 oktober beslist om de subsidie voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum te verlengen tot en met 31 december 2021. De verlenging is nodig door de beslissing om een extra vaccin toe te dienen aan alle 65-plussers, en de mogelijke noodzaak tot een bredere algemene toediening van een 3de boostervaccin. 

Deel dit nieuwtje