Terug naar overzicht

Verschuiving deadline EFRO-REACT EU circulaire economie (inclusief stedelijke transformatie)

Bent u aan het werken aan een duurzame invulling van een stedelijke site die voor (her)ontwikkeling in aanmerking komt? Gaat u de komende jaren aan de slag met een plek die te kampen heeft met leegstand, brownfieldproblematiek, terugloop van economische activiteit of sociale opgave? Goed nieuws dan, de EFRO REACT-EU oproep circulaire economie waaronder het thema ‘circulaire economie in stedelijke context’ valt, heeft een nieuwe deadline en de verplichte vooraanmelding is weggevallen. Dossiers kunnen ingediend worden tot 23 juli 2021.

Let wel op: het project dient afgerond te zijn tegen 31 december 2023 (geen verlenging mogelijk). Voor deze oproep wordt een budget voorzien van 4.300.000 euro EFRO-steun. Als richtinggevend bedrag wordt uitgegaan van een EFRO-steun van +/- 500.000 euro per project in functie van het aantal ingediende projecten binnen deze projectoproep. Klanten van Subsidiemanager kunnen de aangepaste fiche in Subsidiemanager raadplegen.

EFRO-ondersteuning is mogelijk om concrete realisaties te verwezenlijken (investeringen in de transformatie van plekken, infrastructuur of gebouwen – rekening houdend met circulaire bouwprincipes en het aantrekken van nieuwe circulaire bedrijvigheid). De rode draad is de nood zoals die ervaren wordt bij steden en gemeenten om binnen- of randstedelijke sites nieuwe kansen te geven. Projecten en activiteiten die zich richten op de “binnenste cirkels” van de circulaire economie zijn daarbij prioritair (ecodesign, hergebruik, reparatie, product-dienstcombinaties, reversed logistics, huren en delen etc.).

Deel dit nieuwtje