Terug naar overzicht

Verslag webinar ‘Subsidies voor sport toegelicht’

Onze klanten werden op dinsdag 27 april getrakteerd op een exclusief webinar waarin sportsubsidies op een brede manier bekeken werden.

Bart Verschueren van EU Sport Link stak van wal met Europese subsidiemogelijkheden voor lokale besturen in functie van sport en bewegen. Hij lichtte onder andere Erasmus+, EFRO, ESF, Creative Europe en Europe for Citizens toe.

 

David Nassen en Tristan de Jong van IDEA Consult bekeken subsidies dan weer door een andere bril. Concreet geven ze 8 perspectieven mee:

 1. Samenwerking: tussen subsidieontvanger en -gever. Het gaat over een gedeelde ambitie. Versterk elkaars doelstellingen.
 2. Nog eens samenwerking: binnen uw lokaal bestuur. Direct voor sport, indirect voor sport of met sport.
 3. Bekijk breed: geef uitleg en begrijp. Ga er niet van uit dat iedereen weet waarover het gaat.
 4. Meerjarenplan als kompas. Subsidies mogen er niet ‘bij komen’. Het moet passen binnen het grote plan.
 5. Zoek voor u het nodig hebt. Later kan die kennis van pas komen.
 6. Structurele subsidies versus projectsubsidies. Structurele subsidies kan u inplannen want ze keren telkens terug. Projectsubsidies dienen om iets nieuw te doen dus hou hier ruimte voor vrij of werk rond een thema waaraan u subsidies kan koppelen.
 7. Herstart van wat was en / of gebruik de middelen als hefboom voor een nieuwe toekomst. Subsidies dienen als instrument.
 8. Ondersteun en help anderen om subsidies te krijgen. Bijvoorbeeld sportclubs, communities, scholen etc.

 

Steven Houbrechts van Vanden Broele Uitgeverij en David Nassen zetten deze tips om in de praktijk en toonden enkele voorbeelden in Subsidiemanager die u in eerste instantie misschien niet zou linken aan sport:

 1. Veerkrachtige steden na corona (grote steden): deze subsidie kent drie focusgebieden nl. hefbomen voor economische heropleving en ontwikkeling, de sociale ruimte van de wijk/buurt/stadsdeel en het verhogen van de fysieke kwaliteit van de publieke ruimte.
 2. ING Fonds voor meer Circulaire Economie: focus op het ontwikkelen van jobs. Bijvoorbeeld bij clubs of een sportkringwinkel (denk aan hergebruik van sportmateriaal en kledij).
 3. Oproep Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO): voorbeelden zijn Stad Leuven Smart Sporting City, Socrates project in A’pen rond Cultuurparticipatie, windmolens topsporthal Gent, …
 4. Vrijetijdsparticipatie van personen in armoede: gaat over het opzetten van lokale netwerken die participatie in cultuur, jeugdwerk en sport stimuleren.
 5. Aanleg en verbetering van recreatieve fietsinfrastructuur (Vlaams-Brabant): inzetten voor bereikbaarheid van sportcentra (of horeca van sportparken).

 

Wenst u hier extra informatie rond of wilt u met uw eigen ogen zien hoe Subsidiemanager kan worden ingezet voor sport gerelateerde subsidies? Boek dan een vrijblijvende demo hieronder.Deel dit nieuwtje