Terug naar overzicht

Vlaanderen transformeert digitaal met het relanceplan

In september 2020 stelde de Vlaamse regering haar relanceplan Vlaamse Veerkracht voor. Met dit plan zette Vlaanderen de grote lijnen uit om het maatschappelijk en economisch weefsel te herstellen na de coronacrisis. Het plan heeft zeven speerpunten, waarvan er een de ‘digitale transformatie en de ontwikkeling van digitale talenten’ omvat. Verschillende beleidsdomeinen zetten hiermee in op digitale inclusie. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van enkele projecten.

Digibanken

 • Budget: 50 miljoen
 • Beleidsdomein en bevoegde minister: Werk en Sociale economie - Hilde Crevits (CD&V)
 • Doelgroep: volwassen bevolking

Dit project wil diverse partners, zoals overheden, bedrijven, kennisinstellingen en het middenveld, in lokale samenwerkingsverbanden of hubs als ‘digibanken’ verenigen. Om dit te realiseren zullen projectoproepen uitgeschreven worden waarbij samenwerkingsverbanden zich kandidaat kunnen stellen om samen een ‘digibank’ op te richten. De oproep zal in meerdere indieningsrondes opengesteld worden, en zal lopen t.e.m. 2024. Er zullen twee oproepen komen: één om strategische partnerschappen vorm te geven, een ander om bestaande partnerschappen de kans te geven een strategie uit te voeren. 

De oproep heeft drie doelstellingen:

 • Gelijke toegang voorzien tot digitale technologie, door het voorwaardelijk beschikbaar stellen van laptops, schermen en andere hardware en ondersteuning in een specifieke context.
 • Via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden versterken, zowel inzake persoonlijke vaardigheden als technische vaardigheden (vb. herstel van IT-materiaal).
 • Via begeleiding zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten via zogenaamde fysieke ‘knooppunten’.

https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/?search=digibank   

E-inclusie voor lokale besturen

 • Budget: 50 miljoen
 • Beleidsdomein en bevoegde minister: Binnenlands Bestuur - Bart Somers (Open VLD)
 • Doelgroep: lokale besturen

Hierover is nog niet verder gecommuniceerd.

Iedereen Digitaal

 • Budget: 250.000 euro 
 • Beleidsdomein en bevoegde minister: Media en Jeugd - Benjamin Dalle (CD&V)
 • Doelgroep: kwetsbare jongeren, mensen met een beperking en senioren

Met ‘Iedereen Digitaal’ wil minister Dalle de ontwikkeling en uitrol van een bovenlokaal digitaal inclusiebeleid versnellen binnen sectoren, organisaties en voorzieningen die werken met kwetsbare jongeren, mensen met een beperking of senioren in Vlaanderen (onder meer de sectoren onder Agentschap Opgroeien, een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, leden van de Vlaamse ouderenraad, vormingsorganisaties bij het sociaal-cultureel jeugd- en volwassenenwerk, het Jeugdwelzijnswerk, enz.).

https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/?dateOption=latest&endDate=2021-04-03T21%3A59%3A59.000Z&startDate=2021-04-02T08%3A00%3A00.000Z

 

Bron: https://e-inclusie.mediawijs.be/

Deel dit nieuwtje