Terug naar overzicht

Vooraankondiging oproep 'groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte'

Heeft u een groenblauwe as door uw gemeente of stad lopen en wilt u vanuit deze as inzetten op ontharding, vernatting en vergroening? Dan is de oproep 'groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte' mogelijks interessant. Het Departement Omgeving ondersteunt met deze oproep 15 projecten met € 1 miljoen en begeleiding voor het uitvoeren van 3 quick-wins, 1 transformatieproject, beleidsvorming en het vervullen van een ambassadeursrol. De oproep wordt pas begin juli gepubliceerd, maar het departement lichtte deze op donderdag 17/6 al toe in een webinar. Anneleen Van Tendeloo (IDEA Consult) volgde het webinar en maakte een fiche met de voorlopige informatie in Subsidiemanager. Klanten van Subsidiemanager kunnen dus snel screenen of deze oproep voor hen interessant is want snelle opvolging is nodig om de deadline van 15 september te kunnen halen.

Deel dit nieuwtje