Terug naar overzicht

Week van de afvalophaler en de recyclageparkwachter

Van 23 tot 29 november tonen we respect voor de Week van de afvalophaler en de recyclageparkwachter. Want naast afval verzamelen ze ook schone verhalen…

Ook de Vlaamse overheid helpt lokale besturen bij de uitwerking van een duurzaam afvalstoffen– en materialenbeleid. OVAM en Mooimakers heeft diverse subsidiemogelijkheden voor investeringen en projecten rond preventie, beheer en inzameling van afvalstoffen en materialen. Van deze subsidies maakten wij een selectie:

 

Subsidie

 

Beschrijving

 

Deadline

Zwerfvuil- en sluikstortbeleid (Mooimakers)

 

Wilt u zwerfvuil of sluikstort aanpakken in uw gemeente? Wilt u op lokaal niveau een onderbouwd beleid uitbouwen of een specifieke maatregel uittesten? Mooimakers biedt u inhoudelijke, financiële en logistieke ondersteuning.

 

28/02/2021

Recyclageparken (OVAM)

 

 

Voor de subsidiëring van recyclageparken wordt een onderscheid gemaakt tussen de gewone diftarrecyclageparken en vaste en mobiele minirecyclageparken.

 

31/12/2024

Sorteeranalysen (OVAM)

 

 

Het uitvoeren van sorteeranalyses van huisvuil als ondersteuning van het lokaal en Vlaamse afvalbeleid met als doel informatie te verstrekken om de restafvaldoelstellingen te realiseren komt in aanmerking voor subsidiëring.

 

31/12/2024

Bijkomende selectieve inzameling gft (OVAM)

 

Lokale besturen in een groenregio die voor het eerst op (een deel van) hun grondgebied starten met een gft-inzameling met als doel hun restafvalcijfers te doen dalen komen in aanmerking.

 

31/12/2024

Huis-aan-huis-inzameling (OVAM)

 

Recipiënten en identificatiemogelijkheden voor de inzameling van huishoudelijk afval worden betoelaagd indien ze onderdeel vormen van een diftarsysteem.

 

31/12/2024

Deel dit nieuwtje