Terug naar overzicht

400.000 euro voor plattelandsprojecten in de Limburgse Kempen en het Maasland

In het kader van het Europees plattelandsprogramma LEADER heeft zopas de Interlokale verenigingen Plaatselijke Groep Kempen & Maasland de projectoproep 2021, met 400.000 euro aan projectsubsidies, gelanceerd.

“De oproep is goed voor een projectinvestering van 615.000 euro om de samenleving op het Limburgse platteland opnieuw te versterken. De Corona-crisis heeft immers het sociaal weefsel in de plattelandsgemeenten sterk aangetast. Vereenzaming door verminderde sociale contacten treft niet alleen de senioren maar ook de jongeren”, aldus gedeputeerde voor Landbouw en Platteland Inge Moors.

De financiële steun wordt toegewezen in het kader van het PDPOIII Plattelandsprogramma LEADER. Het subsidieprogramma maakt deel uit van het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en via het programma bundelen de Europese Unie, de Vlaamse overheid en de provincie Limburg de krachten om het economisch en maatschappelijk weefsel van het platteland te versterken. In het huidige LEADER-programma is 2,44 miljoen euro voorzien om kwaliteitsvolle plattelandsprojecten in de regio Kempen en Maasland te initiëren.

“Sinds de start van de van het programma in 2015 zijn reeds 32 projecten goedgekeurd die inzetten op leefbare dorpen, bodem- en waterbeheer of landbouw- en natuureducatie in de regio. Vandaag lanceren we de laatste projectoproep binnen de huidige programmaperiode. De oproep focust deze keer op sociale inclusie en het ondersteunen van voorzieningen in kleine dorpskernen. Ik kijk al uit naar de nieuwe projecten.” klinkt het bij gedeputeerde voor Landbouw en platteland Inge Moors.

Projectconcepten kunnen tot en met 15 maart 2021 worden ingediend bij het LEADER-secretariaat. Daarna beslist de Plaatselijke Groep Kempen en Maasland welke projectideeën verder uitgewerkt kunnen worden tot projectaanvragen. Na goedkeuring van de projectaanvragen kan tot 65% van de projectkosten via het LEADER-programma worden gesubsidieerd.

Meer gedetailleerde info over deze projectoproep vindt u in de Subsidiemanager kennisbank onder programma’s of schrijf u nog snel in voor het gratis webinar “Vooruitblik naar de nieuwe Europese subsidieperiode” want daar wordt onder andere het PDPO-programma toegelicht!

Deel dit nieuwtje