Terug naar overzicht

Buurten op den Buiten is terug!

Daar is hij weer! Buurten op den Buiten is een projectoproep voor financiële steun tot € 5.000 voor bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp met landelijk karakter. Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren en de contacten tussen buurtbewoners bevorderen. 

Deze oproep is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij. Belangrijk is dat enkel initiatieven in gemeenten die door de Vlaamse Landmaatschappij aangeduid zijn als plattelandsgebied in aanmerking komen. Onderstaande kaart duidt de plattelandsgemeenten aan.

 

Een brede waaier van projecten komt in aanmerking: 

 • Stimuleren van het gemeenschapsleven (samen dingen doen).
 • Solidariteit en contact tussen bewoners bevorderen (onderlinge hulp, uitwisseling van diensten, buurtkrant, …).
 • Opzetten van culturele en recreatieve activiteiten, het bewaren of opnieuw activeren van cultuurhistorische evenementen.
 • Aangenamer maken van de leefomgeving (onderhoud klein erfgoed en landschapselementen, kleinschalige natuur- en klimaatprojecten, kleine wildernissen, tiny forests, ..).
 • De (her)aanleg van publieke ruimtes (gemeenschapstuinen, speelterreinen, ontmoetingsruimtes, groene rustplekken, …).
 • Versterken van draagvlak voor landschaps- en natuurherstel door community building.

Verschillende kostenposten komen in aanmerking. Bijvoorbeeld: 

 • Aankoop van materialen (bv. zitbank, tuingerief, planten, speeltuigen, …).
 • Drukwerk en communicatie (bv. flyers, banners, nieuwsbrieven, …).
 • Vrijwilligersvergoedingen: op voorwaarde dat deze direct gelinkt zijn aan het project.
 • Voor personeelskosten kan geen steun aangevraagd worden.

Let op: steun aanvragen voor infrastructuurwerken en communicatie kan, maar mag niet het zwaartepunt vormen. De focus moet liggen op steun voor acties die mensen samenbrengen.

Voor wie?

 • Buurtbewoners die zich verenigd hebben in een formele of feitelijke vereniging (bv. een buurtcomité).
 • Lokale organisaties die een activiteit ontwikkelen met buurtbewoners.
 • Lokale besturen die samen met buurtbewoners een dynamiek op gang willen brengen.

Indienen kan tot 06/03/2023.

Deel dit nieuwtje