Terug naar overzicht

Covid-19: Verlenging subsidie vaccinatiecentra

Op 19 november 2021 besliste de Vlaamse Regering om de subsidie voor de infrastructuur en uitbating van de vaccinatiecentra te verlengen tot eind april 2022. De wijze van financieren blijft gelijk, maar het bedrag wordt voor de periode vanaf 1 januari 2022 opnieuw opgetrokken tot het vroegere bedrag. Daarnaast ontvangen de vaccinatiecentra die verhuizen of die al verhuisd zijn sinds 15 oktober 2021 ook een verhuispremie.

De penhoudende gemeenten rapporteren over de uitgaven voor de vaccinatiecentra door de code ABB-VC-PEN te gebruiken in hun jaarrekening.

Deel dit nieuwtje