Terug naar overzicht

Erfgoedpremie via oproep (2023)

Wil u een beschermd pand of een beschermde site restaureren? Wil u een herbestemmingsproject realiseren binnen een beschermd pand? Dan kan u overwegen om deel te nemen aan één van de oproepen die jaarlijks uitgeschreven worden.

Oproepen 2023

In 2022 lanceert Agentschap Onroerend Erfgoed vijf thema’s en dus vijf oproepen. U kan een preselectiedossier voor één van de thema's indienen tot uiterlijk 1 februari 2023.

De vijf oproepen:

De procedure kent een vast verloop met vastgelegde termijnen. 

In de Subsidiemanager app vindt u per oproep een subsidiefiche met alle informatie om de subsidie aan te vragen.

Waarom thematische oproepen?

De thema’s spelen in op de actualiteit, op maatschappelijke noden en uitdagingen die velen beroeren. De Vlaamse overheid wil met de oproepen projecten in het voetlicht zetten die oplossingen bieden die anderen kunnen inspireren. Dat kan gaan om projecten die inzetten op vernieuwing, een voorbeeld zijn op het vlak van publieke toegankelijkheid of energiezuinigheid, een andere kijk geven op herbestemming of nieuwe impulsen geven aan een wijk- of streekontwikkeling. Ook het pure vakmanschap an sich wordt niet vergeten. Er worden ook thema’s uitgeschreven die het traditionele restauratie-vakmanschap in de kijker zetten. In de periode 2021-2023 worden jaarlijks verschillende oproepen gelanceerd. 

Deel dit nieuwtje