Terug naar overzicht

ESF-ambassadeur Konekt met Hotspots voor talent

Op 20 november werden drie ESF-ambassadeurs verkozen met als kers op de taart een subsidie voor hun project. We contacteerden Katrien De Baets van Konekt om haar te interviewen over hun ambassadeurschap dat ze verkregen door het project Hotspots voor talent.

 

Subsidiemanager: Wil je het bedrijf Konekt even voorstellen zodat we de achtergrond van Hotspots voor talent kennen?

Katrien: Konekt Group bestaat uit drie vzw’s en is een sociale onderneming die zich richt tot mensen met een beperking en hun omgeving met als missie: voluit leven in een inclusieve wereld, ook voor personen met een beperking. Maar we richten ons ook tot organisaties en de hele samenleving. We vertrekken vanuit wat mensen zelf kunnen en wat hun sterktes en talenten zijn. We zoeken hoe we die sterktes en talenten kunnen aanboren om kansen te bieden om deze te ontwikkelen zodat ook mensen met een beperking met hun volle kracht in de samenleving staan.

In de groei naar volwassenheid willen deze mensen iets betekenen. Ze zoeken naar een plek waar ze zich kunnen ontwikkelen en groeien. En wij doen dat via opleiding, vorming, sensibilisering, bewustmaking en dans.

Subsidiemanager: Hoe past “Hotspots voor talent” precies in dit plaatje?

Katrien: Hotspots voor talent is een project waarmee we verandering willen brengen in de manier waarop onderwijs en arbeid georganiseerd worden. Het is een transitieproject dat vanuit ESF de opdracht heeft om te kijken welke hefbomen er zijn om naar een andere samenleving te gaan. Een die veel meer geënt is op de noden van de toekomst.

Toen we die ESF-oproep zagen, sloot dat aan bij een aantal zaken die wij willen doen. We stellen vast dat veel jongvolwassenen de schoolbanken verlaten en enkel zicht hebben op waar ze niet goed in zijn terwijl ze veel energie en tijd gestoken hebben in het remediëren van hun tekorten. Ze zijn niet zeker van wat ze te bieden hebben.  Zo komen ze vaak terecht in een omgeving waar ze als zorgobject beschouwd worden, net omdat de focus ligt op hun tekorten.

Wijzelf geven daarom kortdurende opleidingen die vertrekken vanuit sterktes en talenten. Je krijgt een gigantische omslag bij die jongeren en hun zelfwaarde stijgt. De manier waarop ze initiatief nemen en hun talenten inzetten verandert, zodat ze bijdragen kunnen leveren en ambitie hebben om een rol te spelen. Dat idee willen we binnen onderwijs injecteren.

Tegelijkertijd zien we ook dat we arbeid moeten aanpakken. Want zolang je binnen de arbeidsmarkt vertrekt van vaste talentprofielen gekoppeld aan diploma’s, dan heb je ook dat probleem. In welke mate pas je binnen de functie? De werkgever kijkt te vaak naar tekorten.

In de wereld die eraan komt en waar we nu al in zitten, wordt er veel meer creativiteit verwacht. We zijn ervan overtuigd dat we naar een flexibeler systeem gaan en complementair gaan werken. Bij welke opdracht past welk team en welke talenten en hoe kan je dan mensen complementair daarop laten werken? Als je zo kijkt, open je tewerkstelling voor een veel ruimere groep van mensen die er nu misschien uitvalt.

Vanuit die twee elementen brengen we een oplossing. Wij onderzoeken hoe inclusieve leerhubs werken waarin onderwijs en arbeid samenkomen. We creëren een ervaringsplaats waar we talentgericht zoeken waarin ze sterk zijn en waar ze vaardigheden kunnen ontwikkelen om  die sterktes in te zetten.

Subsidiemanager: Het is dus door ESF dat jullie daarover zijn beginnen nadenken?

Katrien: We waren er wel al mee bezig. Een derde deelwerking van Konekt is “Brake-Out”. We wilden dieper gaan dan onze kortdurende opleiding (een jaaropleiding van een dag in de week). Dan hebben we een driejarige opleiding ontwikkeld die “levensbreed” is. Daarin zit "Brake-Out" om jongeren de handrem te laten loslaten. Nu zit dat in het vacuüm tussen onderwijs en tewerkstelling en wordt dat vanuit welzijn gefinancierd. In onze ideale wereld is dat gewoon deel van onderwijs. Wij zetten er sowieso op in om dat te integreren binnen onderwijs. Maar door dit project hebben we een gigantische versneller en platform om dat veel gemakkelijker te gaan doen. En zelfs vijf jaar sneller dan dat we hadden gepland.

Subsidiemanager: Wat hebben subsidies betekend voor het project?

Katrien: Het geeft ons de kans om veel diepgaander te werken. Heel het leren over transitie geeft ons de mogelijkheid om dieper te onderzoeken wat al dan niet werkt, om verschillende sporen te proberen en werkende factoren zichtbaar te maken.

Subsidiemanager: Zou het project op dezelfde manier uitgewerkt zijn zonder subsidies?

Katrien: De output zou anders geweest zijn. We zouden veel meer vanuit onze eigen best practice een transfer gemaakt hebben naar onderwijs en daar via een klassiekere manier van training en opleiding zijn gaan werken. Terwijl we nu met een veel breder systeem van een veranderend traject het verschil maken. We zetten veel meer in op andere strategieën: enerzijds co-creatie met scholen en tegelijkertijd de ontwikkeling van een netwerk van strategische partners die ons verhaal mee naar buiten brengen. Nu hebben we veel meer invloed dan we op ons eentje zouden hebben gehad.

Subsidiemanager: Heb je tips voor organisaties die interessante projecten hebben maar die aarzelen om op subsidies in te gaan?

Katrien: Voor mij zit de sleutel in je gewenste impact scherp te stellen. Los van potentiële subsidies kijk je  welke mogelijkheden er zijn op vlak van projecten. Dan zie je dadelijk waar je kan instappen. Zo kan je versnellen wat je sowieso wil doen. Wat ik geleerd heb, is om mij te omringen met mensen buiten en binnen de organisatie die complementair zijn op mijn profiel. Door iedereen zijn sterkte in te zetten, maak je een goed dossier. Me zo’n team werk je op een vlotte manier en op een hoog niveau.

Subsidiemanager: Hoe kijken jullie naar de toekomst? Wat willen jullie bereiken?

Katrien: Nu zitten we in de designfase van die twee experimenten (onderwijs en arbeid). We willen dit echt op poten zetten zodat er een bruisende hub ontstaat waardoor we kunnen leren wat er daar effectief gebeurt en wat er bijdraagt aan een veranderende mindset. En dan is het echt onze ambitie om er in Vlaanderen veel commotie rond te maken. We willen anderen enthousiasmeren en hopen dat meer scholen hierin zullen meegaan.

We vertrekken vanuit mensen met een beperking, want zij zijn ‘het kanariepietje in de koolmijn’. Zij voelen veel meer een negatief effect van defect-denken en dat heeft meer impact op hun leven. Maar eigenlijk geldt dat voor alle jongeren. Dus als we bij hen werkzame modellen hebben om dat om te draaien dan kan dat ook werken voor andere jongeren. Onze ambitie is om echt in dat onderwijssysteem in te breken.

Subsidiemanager: Heb je nog andere toevoegingen die je met ons wil delen?

Katrien: Konekt staat voor verbinden. Een persoonlijke visie van mij is dat we nog veel meer stappen zouden kunnen zetten met verschillende organisaties in Vlaanderen als we bij aanvang van projecten meer verbinden vanuit een gemeenschappelijke visie. Op vlak van sociale impact zou het interessant zijn om vanuit een gemeenschappelijke drive projecten op poten te zetten.

Subsidiemanager: Inderdaad, een mooie afsluiter van dit interview. Wij hopen van harte dat de transitie slaagt en wensen jullie veel succes met Hotspots voor talent!

Deel dit nieuwtje