Terug naar overzicht

ESF-ambassadeur Kunlabora met Povigo

Op 20 november werden drie ESF-ambassadeurs verkozen met als kers op de taart een subsidie om hun project kenbaar te maken en verder te verspreiden. Wij konden Kris Aerts en Tom Coremans van Kunlabora strikken om hen te interviewen over hun winnende project Povigo, wat staat voor ‘empowerment’ in Esperanto.

Subsidiemanager: Kunnen jullie Kunlabora, het bedrijf achter Povigo, even kort voorstellen?

Kris & Tom: Kunlabora is een softwarebedrijf opgericht in 2018 en is deel van De Cronos Groep. Zo krijgen we steun vanuit een groter geheel maar kunnen we toch ons eigen ding doen. We zijn wendbaar en staan tegelijk stevig in onze schoenen. Kunlabora is een collaboratieve software factory gespecialiseerd in maatwerk. Onze klanten komen uit diverse sectoren zoals de overheid, het bank- en verzekeringswezen, de industrie en de socio-culturele sector. Naast ons projectwerk zetten we ook in op ‘outreach’. Outreach betekent voor ons verbinding maken met andere partijen zoals kennisinstellingen en bedrijven. Tegelijkertijd proberen we ook ons steentje bij te dragen tot een mooiere wereld. Een voorbeeld hiervan is dat we medewerkers die tussen twee projecten zitten, nuttig en zinvol werk laten doen door ze bijvoorbeeld in te schakelen voor een klein projectje waarmee we een sociale organisatie kunnen verder helpen.

Subsidiemanager: We maakten tijdens de uitreiking al kort even kennis met jullie project Povigo. Kunnen jullie dit wat meer in de diepte toelichten?

Kris & Tom: We vertellen graag de hele historie achter Povigo. Vanuit ons outreach initiatief zijn we van bij de start van Kunlabora op zoek gegaan naar partners en manieren om bij te dragen tot een mooiere samenleving. Zo hebben we al van bij onze oprichting een partner in Leuven. We kwamen terecht bij Buurtwerk ’t Lampeke, een buurtwerking die ondersteuning biedt aan mensen die kwetsbaar zijn of dat dreigen te worden.

Het idee was er meteen om samen iets te doen vertrekkende vanuit de expertise van beide organisaties. In het Mezuri project hebben we samen met Buurtwerk 't Lampeke, en nadien ook de Stad Leuven en andere organisaties een oplossing uitgewerkt. Een lichtgewicht softwaretool die helpt om de impact van coachingstrajecten te begrijpen en te meten zonder omslachtige administratie. Het stelt brugfiguren in staat zich te concentreren op wat het belangrijkste is: mensen. Mezuri brengt het ondersteuningstraject gestructureerd en kwalitatief in beeld door middel van een tijdslijn.

Dit was dus vooreerst een gratis investering door ’t Lampeke en Kunlabora omdat we geloven in de kracht van zo’n instrument. Het is vooral de methodiek achter Mezuri, met name het gestructureerd in beeld brengen van kwalitatieve gegevens en daarop een impact analyse uitvoeren, waarin wij en anderen potentieel zagen om te vertalen en toe te passen naar en op andere sectoren. En toen was er de ESF subsidie…

Subsidiemanager: De ESF subsidie was net wat jullie nodig hadden dus. Hoe heeft ESF dan bijgedragen aan jullie project?

Kris & Tom: De vraag naar innovatie door adaptatie werd gesteld door ESF. Een concept dat succes bewezen had in een ander domein kon op die manier naar de markt van arbeidsbegeleiding gebracht worden. De methodiek achter Mezuri is vertaald naar het domein van arbeidsmarktbegeleiding. Povigo is helemaal nieuw gebouwd maar steunend op de concepten en principes die we geleerd hebben in het Mezuri traject. Omdat wij niet over de juiste domeinkennis beschikten, besloten we in de zomer van 2019 om een partnerschap uit te bouwen en focus te leggen op burn-out. Met Povigo gaan we mensen die na een burn-out opnieuw stappen richting arbeidsmarkt willen zetten samen met een jobcoach versterken en ondersteunen met een groei-app. Groep INTRO biedt arbeidsmarktbegeleiding en is hiervoor de ideale partner. De AP Hogeschool bracht dan weer expertise op vlak van skills en competenties. Omdat er door ESF een impactevaluatie gevraagd werd, werkten we ook samen met IDEA Consult (tevens partner van Subsidiemanager). De aanvulling van onze partners toont ook hoe wij graag werken: enkel samen kan je mooie software oplossingen bouwen. Eind 2019 werd het project Povigo goedgekeurd.

Voor ons was ESF een springplank om in een nieuw domein die toepassing te maken. Ze zijn een moderne overheid die mee in je project stapt. ESF omschrijft zichzelf als probleemoplosser, netwerker en uitdager. En dat klopt volledig! Ze denken mee over oplossingen, organiseren netwerkevents en brengen projecten samen die dezelfde sociale uitdaging delen om krachten te bundelen. ESF doet zeker meer dan alleen geld geven. De succesfactoren worden in kaart gebracht om ervoor te zorgen dat het project ruimte en kansen krijgt om te groeien. Zonder ESF was er van Povigo in de gedaante die het nu heeft, geen sprake.

Subsidiemanager: Hebben jullie nog tips voor organisaties die interessante projecten hebben maar aarzelen om subsidies hiervoor aan te vragen, bijvoorbeeld omdat ze vrezen dat dit teveel administratieve rompslomp met zich meebrengt?

Kris & Tom: Een dossier indienen is zeker en vast geen rompslomp. Het doet je eerder nadenken over wat je juist wil bereiken met je project. Daardoor hebben wij een goede start gemaakt met Povigo. De aanvraag voor de subsidie is een grote hulp om je business plan verder uit te werken. Je komt ook niet voor verrassingen te staan qua partners want je hebt nagedacht over hoe je gaat samenwerken.

ESF moedigt aan om te innoveren en te experimenteren. En niet alle experimenten leiden tot een doorbraak. Dat is iets wat ESF beseft en daarom wordt er ook geen commitment op een succes gevraagd, maar eerder een transparante projectwerking waarbij de resultaten gedeeld worden zodat iedereen ervan kan leren. De subsidies van ESF zijn voor ons een manier om op een duurzame manier projecten uit te bouwen met sociale impact als profit bedrijf. Het is dus zeker een aanrader!

Subsidiemanager: Wat zijn jullie verwachtingen naar de toekomst? Wat willen jullie bereiken met Povigo?

Kris & Tom: In eerste fase willen we jobcoaches bereiken.  Zij kunnen Povigo voorstellen aan hun klanten. Niet elke klant zal Povigo willen gebruiken, maar we denken dat er zeker een significante groep van klanten is die aan de slag wil met een app als ondersteuning in de stappen richting arbeidsmarkt. Het is een persoonlijke keuze of je de app wil gebruiken. De app zet enerzijds in op wat jou als werkzoekende bezig houdt in je zoektocht naar werk en anderzijds zet ze in op het verbeteren van je soft skills. Het voordeel ten opzichte van meer traditionele begeleiding is dat de app altijd beschikbaar is en je er steeds informatie kan in registreren. Het effect van momentopnames bij begeleidingssessies wordt zo verminderd. De app geeft ruimte voor persoonlijke notities en reflecties, groei in soft skills en stappen naar werk, en maakt dit traject inzichtelijk met een aantal data science technieken.

Subsidiemanager: Het klinkt alvast als een mooi en veelbelovend project. Het team van Subsidiemanager wenst jullie alle succes met Povigo!

 

Deel dit nieuwtje