Terug naar overzicht

Gemeente zonder gemeentehuis: oproep 2 en 3 openen op 22 november 2021

De klik met de burger maakt u meer dan ooit digitaal. Maar digitaliseringsprojecten opzetten, vergt tijd, budget, expertise en ervaring.

Daarom ondersteunt Vlaanderen – zoals eerder aangekondigd – via het nieuwe relanceproject Gemeente zonder gemeentehuis steden en gemeenten die samen innovatieve, digitale oplossingen uitwerken om hun dienstverlening en interne werking klantgerichter te maken.

Hopelijk heeft u ondertussen goed kunnen nadenken over een project want …  (tromgeroffel) … op 22 november 2021 worden de tweede en derde oproep geopend. Hieronder vindt u alvast nuttige informatie rond deze oproepen.

Oproep 2: thematische projecten

De focus ligt op

 • de innovatieve dienstverlening aan burgers, ondernemers en verenigingen
 • de werkplek van de toekomst

Omvang

Het gaat om thematische projecten waarbij u een thematische dienstverlening wil vernieuwen of een afgebakende cluster van processen wil digitaliseren. U hebt een duidelijke visie hoe u dit wil aanpakken en u bent klaar om hiervoor een blauwdruk aan te leveren.

Timing

 • De oproep zal actief zijn van 22 november 2021 tot en met 4 februari 2022.
 • De beoordelingsperiode vindt plaats tussen 7 februari 2022 en 4 maart 2022.
 • Een project start binnen een termijn van maximaal twee maanden na de ontvangst van de eerste schijf van de toegekende subsidie.
 • De termijn voor de realisatie bedraagt maximum 3 jaar na selectie van het project.

Subsidie

Maximaal 500.000 euro per project. Meer info over de financiële ondersteuning.

Oproep 3: transformatieprojecten

De focus ligt op

 • de innovatieve dienstverlening aan burgers, ondernemers en verenigingen
 • de werkplek van de toekomst

Omvang

U wil grootschalige veranderingen doorvoeren aan een omvattend aantal processen. U hebt een duidelijke visie hoe u dit wil aanpakken en u bent klaar om hiervoor een blauwdruk aan te leveren.

Timing

 • De oproep zal actief zijn van 22 november 2021 tot en met 18 februari 2022.
 • De beoordelingsperiode vindt plaats tussen 18 februari 2022 en 4 maart 2022. Bij subsidiedossiers voor grootschalige transformaties kan de aanvrager verzocht worden zijn aanvraag mondeling toe te lichten aan de jury. 
 • Een project start binnen een termijn van maximaal twee maanden na de ontvangst van de eerste schijf van de toegekende subsidie.
 • De termijn voor de realisatie: het gaat om een meerjarig project dat u kan afronden tegen uiterlijk 31 december 2025.

Subsidie

Maximaal 2 miljoen euro per project. Meer info over de financiële ondersteuning

Infosessie oproepen 2 en 3

Tijdens deze online informatiesessie op 18 november 2021 licht het ABB de inhoud, de vormelijke vereisten van een aanvraag en de timing van beide oproepen toe. Inschrijven kan hier.

 

Meer informatie vindt u ook in Subsidiemanager of op de website van Gemeente zonder gemeentehuis.

 

 

Deel dit nieuwtje