Terug naar overzicht

Gemeente zonder gemeentehuis: eerste oproep opent op 20 september 2021

De klik met de burger maakt u meer dan ooit digitaal. Maar digitaliseringsprojecten opzetten, vergt tijd, budget, expertise en ervaring.

Daarom ondersteunt Vlaanderen – zoals eerder aangekondigd – via het nieuwe relanceproject Gemeente zonder gemeentehuis steden en gemeenten die samen innovatieve, digitale oplossingen uitwerken om hun dienstverlening en interne werking klantgerichter te maken.

Hopelijk heeft u ondertussen goed kunnen nadenken over een project want …  (tromgeroffel) … op 20 september 2021 wordt de eerste oproep voor innovatieve concepten geopend. Hieronder vindt u alvast nuttige informatie rond deze oproep.

De focus ligt op

  • de innovatieve dienstverlening aan burgers, ondernemers en verenigingen;
  • digitale democratie;
  • de werkplek van de toekomst.

Omvang

Alle innovatieve concepten komen in aanmerking. Via deze oproep kan je een beroep doen op deskundige begeleiding, bijvoorbeeld bij het ontwerp van een ICT-veranderingstraject, de uitwerking van een proof of concept, prototype of experiment, of een behoefteanalyse. Of om standaarden te definiëren waarop toekomstige ontwikkelingen kunnen steunen.

Timing

  • De oproep zal actief zijn van 20 september 2021 tot 12 november 2021.
  • De beoordelingsperiode vindt plaats tussen 15 november 2021 en 10 december 2021
  • Een project start binnen een termijn van maximaal twee maanden na de ontvangst van de eerste schijf van de toegekende subsidie.
  • De termijn voor de realisatie bedraagt maximum 1 jaar na de toekenning van de subsidie. Idealiter zet u dit project verder met een nieuwe aanvraag om uw concept effectief te implementeren via een thematisch traject of een grootschalige transformatie. Hou dus rekening met de timing van de oproepen 5, 6 en 7.

Subsidie

Maximaal 150.000 euro per project. Meer info over de financiële ondersteuning.

Agenda

Noteer alvast met stip de volgende momenten in uw agenda:

Meer informatie vindt u ook op de website van Gemeente zonder gemeentehuis.

Deel dit nieuwtje