Terug naar overzicht

Gemeente zonder Gemeentehuis: oproep 7 opent op 8 augustus 2022

Samenwerking als voorwaarde: Zonder formele samenwerking met minstens 1 ander lokaal bestuur kan een dossier geen positief advies krijgen

De focus ligt op

  • de innovatieve dienstverlening aan burgers, ondernemers en verenigingen
  • de werkplek van de toekomst
  • de digitale democratie

Omvang

Het gaat om thematische projecten waarbij u een thematische dienstverlening wil vernieuwen, een nieuwe manier van e-participatie wil invoeren of een afgebakende cluster van processen wil digitaliseren. U hebt een duidelijke visie hoe u dit wil aanpakken en u bent klaar om hiervoor een blauwdruk aan te leveren.

Timing

  • De oproep zal actief zijn van 8 augustus 2022 tot en met 30 september 2022.
  • De beoordelingsperiode vindt plaats tussen 3 oktober 2022 en 28 oktober 2022. Daarna worden de aanvragen aan de Vlaamse regering voorgelegd. De volledige procedure vanaf indiening van de aanvraag tot de officiële toekenning van de subsidie kan 3 maanden in beslag nemen. 
  • Bij subsidiedossiers voor grootschalige transformaties moet de initiatiefnemer zijn aanvraag mondeling toelichten aan de jury (30 minuten voor toelichting, gevolgd door 15 minuten voor vraagstelling) op 14, 15 of 16 september 2022.
  • Een project start binnen een termijn van maximaal twee maanden na de ontvangst van de eerste schijf van de toegekende subsidie.
  • De termijn voor de realisatie is maximum 3 jaar na de selectie van het project.

Subsidie

Maximaal 500.000 euro per project. Meer info over de financiële ondersteuning.

Inspiratie

68 subsidieaanvragen staan er op de teller over de eerste vijf GzG-oproepen. Voor de laatste twee oproepen rekenen ze op nog een aantal grote kleppers (oproep 6 loopt nog tot en met 9 september 2022).

Hier vindt u de goedgekeurde projecten van oproep 2 (thematische projecten).

Meer informatie vindt u ook in de app van Subsidiemanager of op de website van Gemeente zonder Gemeentehuis.

Deel dit nieuwtje