Terug naar overzicht

Gemeente Zonder Gemeentehuis

Ondersteuning voor lokale besturen in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht

Lokale besturen doen hun best om hun werking en dienstverlening (nog) burgergerichter en efficiënter te maken en zetten hierbij in op de mogelijkheden die slimme technologieën hen bieden. Digitalisering is hierbij hét middel bij uitstek om sneller en efficiënter administratieve verplichtingen af te werken zonder rompslomp en wachttijden op fysieke locaties. Binnen het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht, waarvoor 4,3 miljard euro wordt vrijgemaakt, kadert ook het oproepenkader voor het relanceprogramma Gemeente Zonder Gemeentehuis.

Het relanceprogramma Gemeente Zonder Gemeentehuis behelst een meerjarig programma met oproepen in 2021 en 2022. Hierbij gaat het uit van een doelstellingenkader met 10 vernieuwende principes:

 • Burger centraal
 • Maximaal digitaal
 • Dienstverlening laagdrempelig toegankelijk en inclusief
 • Proactief en gepersonaliseerde dienstverlening
 • Gebruiksvriendelijke dienstverlening
 • Werkplekonafhankelijk
 • Hergebruiken van gegevens
 • Maximaal geoptimaliseerd, vereenvoudigd en digitaal georganiseerd, met de creatie van efficiëntiewinst tot gevolg
 • Datagedreven
 • Digitale democratie is een evidentie

Onderliggend wordt met dit programma ingespeeld op verschillende digitaliseringsuitdagingen die zich specifiek stellen in de context van lokale besturen, zoals:

 • Versneld inzetten op ICT-maturiteit van lokale besturen
 • Maximaal kansen aan alle lokale besturen om hun ICT-maturiteit te verhogen, rekening houdend met de verschillende snelheden waarmee lokale besturen vandaag digitaliseren
 • Meer (projectmatige) ICT-samenwerking tussen lokale besturen
 • Meer experimenteerruimte en ruimte voor proeftuinen waar innoverende projecten kunnen bloeien
 • Datageletterdheid en inclusieve dienstverlening ondersteunen
 • Leveranciersonafhankelijke standaarden en centrale ICT-bouwstenen

Het programma ontplooit een afgestemd geheel van verschillende oproepen, die worden gedifferentieerd naar focus/thema, omvang en doelstelling, doelgroep en timing.

 • Differentiatie op het vlak van 3 thema’s (focus):
  • Innovatieve dienstverlening
  • Digitale democratie
  • Werkplek van de toekomst
 • Differentiatie op basis van 3 types van oproepen (omvang):
  • Oproepen voor innovatieve concepten
   • Subsidie maximaal 150.000 euro/project
   • Output binnen maximaal 1 jaar na toekenning
  • Oproepen voor thematische ontwikkelings- en implementatietrajecten
   • Subsidie maximaal 500.000 euro/project
   • Ontwikkeling en implementatie binnen maximaal 3 jaar na de selectie van het project
  • Oproepen voor transformatieve ontwikkelings- en implementatietrajecten
   • Subsidie maximaal 2.000.000 euro/project
   • Meerjarige trajecten
 • Differentiatie naar de doelgroep (wie kan de subsidie aanvragen?):
  • Lokale besturen
  • Lokale besturen die optreden als penhouder voor verschillende lokale besturen
  • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zoals bepaald in deel 3 Vl. Decr. 22 december 2021 (DLB), die optreden als penhouder voor verschillende lokale besturen
  • Vlaamse Gemeenschapscommissie

 

De beoordelingscriteria worden ingedeeld in 3 clusters:

 • De mate waarin het voorstel inspeelt op de doelstellingen van de oproep
  • De mate waarin het voorstel inspeelt op de doelen en focus van de oproep
  • De mate waarin het voorstel innovatief en vernieuwend is
  • De mate waarin het voorstel meerwaarde creëert
 • De kwaliteit van het voorstel
  • Haalbaarheid van het project
  • Hergebruik van componenten binnen het project
  • Samenwerking binnen het project
  • Projectorganisatie
  • Duurzame karakter van het project
 • Het hefboomeffect van het voorstel
  • Strategie inzake kennisdeling en disseminatie
  • Interoperabiliteit waarborgen
  • Schaal en mechanismen tot opschaling en overdraagbaarheid

 

Volg de concrete oproepen verder op via Subsidiemanager, waar u ook alle verdere details met betrekking tot deze oproepen zal terugvinden.

Deel dit nieuwtje