Terug naar overzicht

Infosessie over erfgoedpremie via oproep op 7 december 2021

Voor grote restauratiewerken en investeringsprojecten aan of in beschermd onroerend erfgoed werkt het Agentschap Onroerend Erfgoed voortaan met thematische oproepen om een erfgoedpremie aan te vragen. Deze nieuwe procedure om een erfgoedpremie voor grotere werken aan te vragen, bestaat uit twee rondes: een preselectieronde, waarbij een jury het conceptdossier in een vroeg stadium beoordeelt, en een definitieve indieningsronde, waarbij de geselecteerde kandidaten het eigenlijke premiedossier kunnen indienen.

Omdat dit een geheel nieuwe werkwijze is, zit u misschien met vragen over de procedure of de werkwijze om een conceptdossier in te dienen. Tijdens een digitale infosessie op 7 december van 19 tot 20 uur leggen ze alles voor u uit en hebt u de kans om vragen te stellen. Inschrijven kan via hun website.

Deel dit nieuwtje