Terug naar overzicht

Noodopvang basisschoolkinderen: wat met verlengde kerstvakantie?

Omwille van de beslissingen van het Overlegcomité en om de viruscirculatie te reduceren, wordt aan de ouders gevraagd om de kinderen in de week voor de kerstvakantie thuis op te vangen. Er zal echter steeds een groep ouders zijn die onmogelijk zelf opvang voor hun kinderen kan voorzien. Daarvoor zal noodopvang moeten worden georganiseerd.

De scholen krijgen de opdracht om die noodopvang in kaart te brengen door middel van een bevraging van de ouders. Deze bevraging wordt op heel korte termijn opgestart. Op basis van de door de scholen gedetecteerde vraag naar noodopvang, wordt een overleg georganiseerd tussen het lokale onderwijsveld, de lokale besturen en de sector van de buitenschoolse opvang om deze noodopvang te organiseren. Afhankelijk van de lokale situatie kan daarbij ook de brede welzijns- en vrijetijdssector en het vrijwilligerswerk worden betrokken. Indien noodzakelijk kan opvangaanbod worden gecreëerd. Daarvoor worden subsidies voorzien.

Welzijnsvoorzieningen die afhankelijk zijn van leerlingenvervoer voor de dagopvang voor kinderen met bijzondere noden, signaleren aan de vervoerder welke noden zij in de week voor de kerstvakantie nog zullen hebben. Vervoer voor deze kinderen blijft gegarandeerd, zodat de kinderen de zorg krijgen die ze nodig hebben, en desgevallend ook deze ouders aan de slag kunnen blijven.

Bedrag

Waar bijkomende opvangcapaciteit moet worden gecreëerd door één van de actoren, dus buiten het regulier gefinancierde onderwijs- en opvangaanbod, kan aanspraak gemaakt worden op een compensatie vanuit Vlaanderen. Deze compensatie wordt aangevraagd en verdeeld door de lokale besturen, vanuit hun regierol (voor Brussel is dat de VGC).

De Vlaamse Regering zal de subsidieregeling die hiervoor tot voor de zomervakantie liep, opnieuw activeren. De subsidie bedraagt 20 euro per effectief opgevangen kind voor de inzet van personeel (10 euro per halve dag) en 10 euro per effectief opgevangen kind voor de inzet of het veiligheidsonderhoud van de infrastructuur.

Meer info: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/subsidie/compensatie-noodopvang-schoolkinderen-vanaf-9-november-...

De noodopvang is gratis tijdens de week van 20 december (de week voor de kerstvakantie), tijdens de gewone schooluren.

Deel dit nieuwtje